Overmatig vertrouwen

 

Niemand in het bedrijf leek zich bewust te zijn van het karakter van het spel dat de adviseurs speelden. De adviseurs vonden zelf dat ze competente professionals waren die serieus werk deden, en hun superieuren waren het daarmee eens. Op de avond voor het seminar dineerden Richard Thaler en ik met enkele van de topmensen van het bedrijf, de mannen die over de hoogte van de bonussen beslissen. We vroegen hun een gissing te doen naar de jaar-op-jaarcorrelaties kantoor huren breda  in de posities van individuele adviseurs op de ranglijst. Ze dachten dat ze wel wisten wat hun te wachten stond en glimlachten terwijl ze reageerden met ‘niet heel hoog’ of ‘de prestaties zullen zeker fluctueren’. Spoedig werd echter duidelijk dat niemand verwacht had dat de gemiddelde correlatie nul ZOU ZIJn. Wat we de directieleden van het bedrijf vertelden, was dat zij, ten minste als het aankwam op het opbouwen van portefeuilles, het toeval beloonden alsof het een vaardigheid was. Dit had schokkend nieuws voor hen moeten zijn, maar dat was het niet. Uit niets bleek kantoor huren enschede dat zij ons niet geloofden. Wat hadden zij ook anders kunnen doen? We hadden tenslotte hun eigen resultaten geanalyseerd, en ze waren stellig voldoende wereldwijs om de implicaties te zien die we hun uit beleefdheid niet in details uit de doeken deden. We gingen allemaal rustig verder met onze maaltijd en ik ben er volstrekt van overtuigd dat zowel onze ontdekkingen als de implicaties daarvan al snel onder het tapijt werden geveegd en dat het leven in het bedrijf zich zonder rimpeling voortzette. De illusie van vaardigheid is niet louter een individuele afwijking; zij is diep geworteld in de cultuur van de bedrijfstak. Feiten die zulke fundamentele aannames ter discussie kantoor huren almere stellen – en bedreigend zijn voor het bestaan en de eigenwaarde van betrokkenen – worden domweg niet geaccepteerd. De geest kan ze niet verwerken. Dit geldt in het bijzonder voor statistisch onderzoek naar prestaties, waaruit feitenmateriaal voortkomt dat mensen stelselmatig negeren wanneer het botst met de indrukken die zij uit eigen ervaring hebben opgedaan. De volgende morgen rapporteerden we onze bevindingen ook aan de adviseurs, en ook zij reageerden onbekommerd laconiek. Hun persoonlijke ervaring dat zij complexe problemen zorgvuldig beoordeelden, was voor hen veel dwingender dan een obscuur statistisch gegeven. Na het seminar bracht een van de kantoor huren nijmegen directieleden met wie ik de vorige avond gedineerd had, me naar het vliegveld. Met iets van een defensieve intonatie zei hij tegen mij: ‘Ik heb goed werk gedaan voor het bedrijf en dat kan niemand me afnemen.’ Ik glimlachte en zei niets. Maar bij mezelf dacht ik: ‘Ik heb dat vanmorgen van je afgenomen. Als je succes in hoofdzaak op toeval berustte, welke verdiensten kun je jezelf dan toerekenen.

Een overtuigend verhaal

Een overtuigend verhaal brengt een illusie van onvermijdelijkheid teweeg. Denk aan het verhaal hoe Google een gigant werd in de technologische industrie. Twee creatieve postdocstudenten aan de informaticafaculteit van Stanford University bedenken een superieure manier om informatie te zoeken op internet. Ze zoeken en verwerven fondsen om een bedrijf op te kantoor huren breda zetten en nemen een reeks van besluiten die goed uitpakken. Binnen enkele jaren is het bedrijf dat ze hebben opgezet een van de meest waardevolle in Amerika en behoren de twee voormalige postdocstudenten tot de rijkste mensen ter wereld. Op één gedenkwaardig moment hadden ze geluk, wat het verhaal nog overtuigender maakt: ze waren bereid hun bedrijf voor minder dan r miljoen te verkopen, maar de koper zag ervan af. 4 Door ons dit incident te herinneren maken we het onszelf gemakkelijker om het effect van onbeheersbare factoren – een andere term voor toeval – op de uitkomst te onderschatten. Een verder kantoor huren enschede uitgewerkte geschiedenis zou nader ingaan op alle afzonderlijke beslissingen van de stichters van Google, maar voor ons doel volstaat de mededeling dat bijna elke keuze die zij maakten een goede afloop had. Een vollediger verhaal zou de acties van bedrijven beschrijven die door Google verslagen werden. De ongelukkige concurrenten zouden daarin worden afgeschilderd als blind, traag en totaal niet opgewassen tegen de bedreiging die hen ten slotte ten onder deed gaan. Ik heb het voorgaande met opzet neutraal gebracht, maar het idee zal duidelijk zijn: we hebben hier te maken met een uitstekend verhaal. Wanneer het met meer kantoor huren almere bijzonderheden aangekleed zou worden, zou je het gevoel krijgen dat je een waardevolle les geleerd had over hoe je in het bedrijfsleven kunt slagen. Helaas zijn er goede redenen om aan te nemen dat je gevoel dat je het Google-verhaal hebt begrepen en er iets van hebt geleerd, in hoofdzaak misleidend is. De uiteindelijke toets van een verklaring is of deze de gebeurtenis zou kunnen voorspellen. Geen enkel verhaal over het onwaarschijnlijke kantoor huren nijmegen succes van Google kan deze toets doorstaan omdat geen enkel verhaal de talloze gebeurtenissen kan omvatten die tot een andere uitkomst zouden hebben geleid. De menselijke geest heeft moeite met dingen die niet gebeurd zijn.

Regressie naar het gemiddelde

Uiteraard loofde hij alleen de cadet wiens prestaties aanzienlijk beter waren dan gemiddeld. Maar die cadet had die poging waarschijnlijk gewoon geluk en zou de volgende keer dus altijd minder goed presteren, of hij nu beloond of bestraft werd. Ook zou de instructeur de cadet slechts uitkafferen als hij ongebruikelijk slecht had gepresteerd, waarna verbetering wel kantoor huren breda moest optreden. De instructeur had
een causale interpretatie gegeven van de onvermijdelijke schommelingen in een willekeurig proces. De uitdagende woorden vroegen om een reactie, maar ik vermoedde dat een lesje wiskunde minder goed zou worden ontvangen. In plaats hiervan tekende ik met krijt een kruis op de vloer, vroeg ik aan de instructeurs om hun rug naar het kruis te keren en zonder te kijken twee munten naar het kruis te werpen. We maten de afstand van de munten tot het kruis en noteerden de resultaten van iedere instructeur op een schoolbord. Vervolgens schreven we de uitkomsten in volgorde op, van de beste tot de slechtste prestatie bij de kantoor huren enschede eerste worp. Het werd al snel duidelijk dat de meesten van degenen die bij de eerste worp goed hadden gepresteerd, de tweede keer minder goed hadden gegooid, en dat degenen die bij de eerste worp slecht hadden gepresteerd, bij de tweede worp verbetering lieten zien. Ik vertelde de instructeurs dat datgene wat ze op het schoolbord zagen, in wezen niet verschilde van wat we over de prestaties bij opeenvolgende vliegmanoeuvres hadden opgemerkt: een slechte prestatie wordt vaak gevolgd door verbetering en een goede prestatie door een mindere manoeuvre, ondanks alle complimenten kantoor huren almere en uitbranders. De ontdekking die ik die dag maakte, was dat de vlieginstructeurs gevangen zaten in een ongelukkig patroon: omdat ze cadetten bestraften wanneer de prestaties tegenvielen, werden ze ‘beloond’ met een daaropvolgende verbetering, zelfs al was de bestraffing ineffectief. Bovendien waren de instructeurs niet de enigen die in die val waren getrapt. Ik was op een belangrijk aspect van de menselijke aard gestuit: de feedback die het leven ons geeft, is misleidend. Omdat we kantoor huren nijmegen aardig zijn tegen mensen die ons plezieren en onaardig tegen mensen die ons teleurstellen, worden we statistisch bestraft voor aardig gedrag en beloond voor onaardig gedrag.

Het vraagstuk

Het vraagstuk is overduidelijk iets verouderd; de League of Wamen Voters is tegenwoordig minder invloedrijk dan destijds en het idee van een ‘vrouwenbeweging’ klinkt ietwat ouderwets in de oren dankzij de emancipatie van de vrouw in de afgelopen dertig jaar. Maar zelfs in het flexplek huren breda Facebook
15. Linda: minder is méér 16 5
tijdperk is het nog gemakkelijk om te raden wat de respondenten toen dachten: de beschrijving van Linda past goed bij het karakter van een actieve feministe, redelijk goed bij iemand die in een boekwinkel werkt en yogalessen volgt en slecht bij iemand die werkt als bankbediende of verkoper van verzekeringen. Kijk nu eens goed naar de belangrijke items in de lijst: lijkt Linda meer flexplek huren enschede een bankbediende of een bankbediende die actief is in de vrouwenbeweging? Iedereen is het erover eens dat Linda beter past bij het idee van een ‘feministische bankbediende’ dan bij het algemene, stereotiepe beeld van bankbediendes. De gemiddelde bankbediende is niet actief in de vrouwenbeweging en dit detail toevoegen aan de beschrijving maakt er een coherenter verhaal van. Het verschil met het Tom W.-vraagstuk heeft te maken met de kansinschatting, aangezien er een logisch verband tussen de twee scenario’s bestaat. Probeer het vraagstuk in de vorm van een venndiagram te zien. De groep van feministische bankbediendes is geheel opgenomen in de groep van bankbediendes, omdat iedere feministische bankbediende in wezen een bankbediende is. De kans dat Linda dus een feministische bankbediende is, moet kleiner zijn dan de kans dat ze gewoon een bankbediende is. Als u een flexplek huren almere bepaalde mogelijkheid nader specificeert, verkleint u de kans dat die mogelijkheid waar is. Het vraagstuk zorgt dus voor een conflict tussen het intuïtieve van representativiteit en de logica van kansinschatting. Het eerste experiment was between subjects. Iedere deelnemer kreeg een verzameling van zeven uitkomsten te zien, waaronder slechts één van de kritieke opties (‘bankbediende’ of ‘feministische bankbediende’). Sommigen rangschikten de uitkomsten op basis van overeenkomstigheid, anderen op basis van kans. In beide gevallen scoorde ‘feministische bankbediende’ hoger dan ‘bankbediende’. Vervolgens gingen we een stapje verder en gebruikten we een within subjects-opzet. We presenteerden de uitkomsten zoals u ze hebt gezien, met ‘bankbediende’ op de zesde plaats en ‘feministische bankbediende’ op de laatste plaats. We waren ervan flexplek huren nijmegen overtuigd dat de respondenten de relatie tussen de twee uitkomsten zouden zien en dat hun rangschikking logische regels zou volgen. We waren hier zelfs zo van overtuigd dat we de moeite niet namen een speciaal experiment te verrichten. Mijn assistent voerde juist een ander experiment uit in het lab en vroeg aan de respondenten om na afloop nog eventjes de Linda-vragenlijst in te vullen, net voordat ze hun vergoeding kregen.

Een complexe beredenering

Het antwoord is dat complexe beredenering eigenlijk niet nodig is. Een kenmerk van Systeem 1 is het vermogen om verwachtingen te vormen en om verbaasd te zijn als niet aan deze verwachtingen flexplek huren breda wordt voldaan. Het systeem bedenkt ook mogelijke oorzaken van deze verrassing, doorgaans door uit recente verrassingen een mogelijke oorzaak te halen. Bovendien kan Systeem 2 de verwachtingen van Systeem 1 zo nodig ‘resetten’, zodat een normaal gesproken verrassende gebeurtenis bijna normaal wordt. Stel, men vertelt u flexplek huren enschede dat het driejarige zoontje van de buren vaak een hoge hoed draagt in de kinderwagen. U zult dan veel minder
verrast zijn als u hem daadwerkelijk met zijn hoge hoed voorbij ziet komen. In het experiment van Schwarz werd de achtergrondmuziek aangehaald als mogelijke oorzaak van de problemen bij het bedenken van voorbeelden. De ondervonden problemen kwamen toen niet langer als verrassing en hadden dus minder invloed op de taak van het inschatten van de eigen assertiviteit. Schwarz en zijn team ontdekten dat mensen die persoonlijk betrokken zijn bij de vorming van het oordeel, meer gefocust zijn op het aantal voorbeelden dat ze zich voor de geest kunnen halen en minder op ervaren gemak. Er werden twee groepen studenten gevormd, voor een onderzoekje naar de kans op hartziekten.6 De helft van de studenten had familieleden met hartziekten en de verwachting was dat deze flexplek huren almere studenten de onderzoekstaak serieuzer zouden opvatten dan de andere helft, die geen persoonlijke ervaring met hartziekte had. Alle studenten moesten drie of acht eigen gedragingen noemen die invloed hebben op het hart. (Sommigen werd gevraagd naar riskante gedragingen, anderen naar gezonde.) De studenten zonder persoonlijke ervaring met hartziekten gingen nogal losjes om met de taak en volgden de beschikbaarheidsheuristiek. De studenten die het moeilijk vonden om acht voorbeelden van riskant gedrag te noemen, dachten zelf niet in de gevarenzone te verkeren, terwijl de studenten die moeite hadden met het noemen van gezonde gedragingen, risico meenden flexplek huren nijmegen te lopen. Het patroon onder studenten met persoonlijke ervaring met hartziekten bleek echter omgekeerd – zij voelden zich juist veiliger als ze veel voorbeelden van gezond gedrag konden noemen en onveiliger als ze zich veel voorbeelden van schadelijk gedrag konden herinneren. Zij kregen ook eerder het gevoel dat hun toekomstige gedrag beïnvloed werd door de ervaring van het inschatten van de risico’s.

Het voorbeeld

Ik ben dit hoofdstuk begonnen met het voorbeeld van kankergevallen in de Verenigde Staten. Het voorbeeld is opgenomen in een boek voor docenten statistiek, maar ikzelf las erover in een amusant artikel flexplek huren breda van de twee eerder genoemde statistici, Howard Wainer en Harris Zwerling. Hun essay handelde over een grote investering (zo’n l,7 miljard dollar) van de Gates Foundation, gemaakt naar aanleiding van onderzoek naar de kenmerken van successcholen. Veel onderzoekers proberen succesfactoren in educatie te ontdekken door de meest succesvolle scholen te identificeren, in de hoop onderscheidende kenmerken te kunnen waarnemen. Een van de conclusies van het onderzoek flexplek huren enschede was dat de best presterende scholen gemiddeld klein zijn. Uit een onderzoek onder 1662 scholen in Pennsylvania bleek dat 6 van de 50 best presterende scholen klein waren – 4 keer zoveel als je zou verwachten. Door deze uitkomst besloot de Gates Foundation kleine scholen op te richten en sommige grote scholen zelfs op te splitsen. Ten minste 6 andere prominente instellingen, waaronder de Annenberg Foundation, de Pew Charitable Trust en het Amerikaanse ministerie van Onderwijs, volgden dit voorbeeld. Dit alles flexplek huren almere lijkt intuïtief de juiste keuze. Het is niet moeilijk een causaal verhaal te bedenken dat verklaart waarom kleine scholen beter onderwijs geven, bijvoorbeeld door te refereren aan extra aandacht voor leerlingen.
Helaas is een dergelijke causale analyse zinloos, omdat de feiten niet kloppen. Als de statistici van de Gates Foundation gekeken hadden naar de kenmerken van de slechtst presterende scholen, zouden ze hebben ontdekt dat ook deze scholen kleiner zijn dan gemiddeld. De waarheid is dat kleine scholen niet beter zijn dan gemiddeld; ze verschillen eenvoudigweg meer. Als je al iets kunt concluderen, zo stellen Wainer en Zwerling, dan is het dat grotere scholen beter presteren, in het bijzonder in de hogere klassen, waar het belangrijk is meer flexplek huren nijmegen keuzemogelijkheden te hebben. Dankzij de recente ontwikkelingen in de cognitieve psychologie hebben we nu een duidelijk beeld van wat Amos en ik slechts konden vermoeden: de wet van de kleine getallen is onderdeel van twee grotere verhalen over de werking van onze hersenen.

Hoe oordelen zich vormen

Wat zou u zeggen van r meter 80? Misschien iets te kort. Of 2 meter ro? Waarschijnlijk iets te lang. U probeert een lengte te vinden die net zo opvallend is als een kind dat op haar vierde al kan lezen. Redelijk flexplek huren breda opvallend, maar niet al te uitzonderlijk. Na vijftien maanden al kunnen lezen, is uitzonderlijk, net als een man met een lengte van 2 meter 30.
Welk salaris zou passen bij ]ulia’s leesvermogens? Welke misdaad is even erg als Julia’s ontwikkeling opzienbarend is? Welk cijfergemiddelde aan een topuniversiteit zou passen bij ]ulia’s talent?
Niet al te moeilijk, toch? Bovendien zouden uw inschattingen in de buurt liggen van die van andere mensen in uw culturele milieu. Als we aan mensen vragen om Julia’s cijfergemiddelde te voorspellen op basis van het gegeven dat ze al op zeer jonge leeftijd heeft leren lezen, zal men flexplek huren enschede zonder al te veel moeite de ene naar de andere schaal omzetten en een passend gemiddelde kiezen. Later zal ik uitleggen waarom deze manier van voorspellen statistisch fout is, hoewel het een natuurlijke methode van Sys
8. Hoe oordelen zich vormen 103
teem r is (en voor de meeste mensen, met uitzondering van statistici, ook voor Systeem 2).
Het mentale hagelschot Systeem r voert gelijktijdig veel verschillende berekeningen uit. Sommige van deze berekeningen zijn routinematige inschattingen die continu plaatsvinden. Telkens flexplek huren almere wanneer u uw ogen geopend hebt, genereren uw hersenen een driedimensionale weergave van uw blikveld, compleet met de vorm van objecten, hun positionering en identiteit. Deze bewerking hoeft u niet weloverwogen in gang te zetten en u hoeft niet voortdurend alert te zijn op uitzonderlijke elementen. In tegenstelling tot deze routinematige inschattingen worden andere berekeningen alleen indien nodig uitgevoerd: we zijn ons er niet voortdurend van bewust hoe gelukkig of rijk we zijn, en zelfs als we in politiek flexplek huren nijmegen zijn geïnteresseerd, houden we ons niet continu bezig met de eerstvolgende verkiezingen. Deze sporadische inschattingen gebeuren op vrijwillige basis; we maken ze alleen als we er behoefte aan hebben.

Snel conclusies trekken

Snel conclusies trekken
De grote komiek Danny Kaye maakte eens een opmerking die ik altijd heb onthouden. Over een vrouw die hij vervelend vond, zei hij: ‘Haar favoriete standje is opgewonden, en haar favoriete sport is flexplek huren breda conclusies trekken.’ Ik moest aan deze uitspraak denken toen ik voor het eerst met Amos Tversky sprak over de rationaliteit van statistische intuïtie. Dit concept zegt veel over hoe Systeem l werkt. Snel conclusies trekken hoeft niet per se slecht te zijn. Het is zelfs goed, als de conclusies lijken te kloppen, de kosten van een eventuele flexplek huren enschede verkeerde conclusie te overzien zijn en het veel tijd en moeite bespaart. Snelle conclusies zijn gevaarlijk als er veel op het spel staat en er geen tijd is om meer informatie te verzamelen. Dit zijn de omstandigheden die de kans op intuïtiefouten vergroten, fouten die soms door een welbewuste interventie van Systeem 2 kunnen worden voorkomen.
Dubbelzinnigheden flexplek huren almere negeren en twijfels onderdrukken
Wat hebben deze drie afbeeldingen gemeen? Het antwoord is dat ze alle drie dubbelzinnig zijn. De afbeelding links hebt u ongetwijfeld gelezen als A B C en de afbeelding rechts als 12 13 14. Toch zijn de middelste tekens in beide afbeeldingen identiek. U kunt de afbeeldingen net zo goed gelezen hebben als A 13 C of 12 B 14, maar deed dit niet. Waarom niet? Het teken wordt in de context van letters als letter gelezen en in de context van cijfers als cijfer. De context beïnvloedt de flexplek huren nijmegen interpretatie van het teken. De vorm is dubbelzinnig, maar u trekt een bepaalde conclusie over de identiteit en bent zich niet bewust van het dubbelzinnige karakter.

De illusie van herinneringen

De illusie van herinneringen Het ‘woord’ illusie doet direct denken aan optische illusie, omdat we allemaal die visueel misleidende plaatjes wel kennen. Visie is echter niet het enige domein van illusie: ook geheugen kan misleiden, net zoals denken in het algemeen. David Stenbill, Monica Bigoutski, Shana Tirana. Ik heb deze namen zelf bedacht. Als u ze de komende minuten nogmaals tegenkomt, weet u nog waar u ze voor het eerst hebt gezien. U weet, en zal enige flexplek huren breda tijd blijven weten, dat dit niet de namen van B-sterren zijn. Maar stel nu dat u over enkele dagen een lange lijst met namen te zien krijgt, onder andere met enkele B-sterren en ‘nieuwe’ namen van mensen van wie u nog nooit hebt gehoord, en de taak krijgt om alle beroemdheden eruit te halen. De kans is nu groot dat u David Stenbill als beroemdheid zult aanwijzen, hoewel u (uiteraard) niet weet of u zijn naam kent in de flexplek huren enschede context van films, sport of politiek. Larry Jacoby, de psycholoog die deze herinneringsillusie voor het eerst heeft aangetoond, gaf zijn artikel de titel ‘Becoming Famous Overnight’ (‘Razendsnel beroemd worden’).3 Hoe gebeurt dit precies? Begin door uzelf de vraag te stellen hoe u weet of iemand beroemd is of niet. In sommige gevallen zult u van echt beroemde mensen (of beroemde mensen in uw interessegebied) een mentale map hebben aangemaakt, met informatie over die persoon – denk aan mensen als Albert Einstein, Bono of Hillary Clinton. Maar als u over enkele dagen de naam David Sten bi Il tegenkomt, zult u van hem geen mentale map beschikbaar hebben. De naam komt alleen bekend voor -u bent de naam al eens eerder tegengekomen. Jacoby heeft deze flexplek huren almere kwestie aardig geformuleerd: de ervaring van bekendheid heeft een eenvoudig maar krachtig aspect van het verleden, dat
5. Cognitief gemak 69
de indruk wekt dat de ervaring een directe weerspiegeling is van eerdere ervaringen.4 Dit aspect van het verleden is een illusie. De waarheid, aangetoond door Jacoby en andere onderzoekers, is dat de naam David Stenbill bekend overkomt wanneer u hem leest orndat u hem duidelijker ziet. Woorden die u eerder hebt gezien, zullen een volgende keer extra opvallen -u identificeert ze beter flexplek huren nijmegen dan andere woorden wanneer ze kort of onduidelijk worden weergegeven en u zult ze sneller lezen dan andere woorden (met enkele honderden van seconden). Kort gezegd, het cognitieve gemak van het lezen van een eerder gelezen woord is groter dan bij ‘nieuwe’ woorden en het is dit gemak dat de indruk van bekendheid wekt.

Het luie Systeem

Het luie Systeem 2 Een van de belangrijkste taken van Systeem 2 is het monitoren en controleren van gedachten en handelingen die door Systeem r worden ‘aangedragen’. Sommige worden flexplek huren breda goedgekeurd, andere onderdrukt en weer andere aangepast. Het volgende eenvoudige raadsel is een goed voorbeeld. Probeer niet meteen het juiste antwoord te bedenken; ga eerst af op uw intuïtie.
Een honkbalknuppel met bal kost $ 1, 10. De knuppel kost één dollar meer dan de bal. Hoe duur is de bal?
Waarschijnlijk dacht u direct aan tien. Tien dollarcent. Het kenmerkende van dit eenvoudige raadsel is dat het een sterk intuïtief, logisch klinkend antwoord ontlokt – het verkeerde antwoord. Reken maar flexplek huren enschede na: als de bal tien dollarcent zou kosten, zouden de totale kosten $ r,20 bedragen (tien cent voor de bal en $ r,ro voor de knuppel) en niet $ r,ro. Het juiste antwoord is vijf dollarcent. Toch is het voorstelbaar dat het intuïtieve antwoord ook opkwam bij degenen die het juiste antwoord wisten; alleen zagen zij de kans dit antwoord te onderdrukken. Samen met Shane Frederick werkte ik aan een beslissingstheorie op basis van de twee systemen. Shane gebruikte het voorgaande raadsel om de volgende vraag te beantwoorden: hoe goed monitort Systeem 2 de suggesties van Systeem r? Zijn flexplek huren almere redenatie was dat we iets belangrijks te weten komen over iemand die denkt dat het antwoord tien cent is: namelijk dat die persoon niet actief controleert of het antwoord juist. Zijn Systeem 2 keurt een intuïtief antwoord goed dat met een klein beetje extra moeite als fout kan worden aangemerkt. Bovendien weten we dat mensen die afgaan op hun eerste ingeving een overduidelijk sociaal waarschuwingssignaal missen: waarom zou iemand een vraag met een zo voor de hand liggend antwoord in een vragenlijst willen opnemen? Deze gebrekkige controle is opmerkelijk, omdat extra flexplek huren nijmegen controle zo gemakkelijk is: enkele seconden mentale inspanning (het raadsel is niet al te lastig), met iets aangespannen spieren en iets verwijde pupillen, zou een beschamend antwoord hebben kunnen voorkomen. Mensen die ‘tien cent’ zeggen, zijn volgers van de wet van de minste weerstand. Mensen die dat antwoord onderdrukken, hebben een actiever brein.