Alle berichten van admin

De vierde dimensie

Gerelateerde afbeelding

Ik heb altijd gedacht dat ik gelukkig zou zijn als ik succes had, maar misschien is het zo dat ik eerst gelukkig moet worden om vervolgens succesvol te kunnen zijn. Veel te lang heb ik gedacht dat geluk te koop was door hard te werken en carrière te maken. Maar ik was vergeten om te leven en draaide rond in de carrousel van hard werken, stress en plannen maken voor de toekomst. Als het ene tijdelijk kantoor huren breda doel was bereikt, stond de volgende doelstelling weer in mijn hoofd te trappelen. Ik rende altijd maar achter mijn doelen aan zonder aan mezelf toe te komen. Want waar was ik gebleven? Renard leerde me in het klooster het belang van genieten van de kleine dingen in het leven en hij heeft het gelijk aan zijn zijde. Zonder Renard was ik niet zo snel uit mijn depressie gekomen, maar was ik blijven hangen in een mix van pijn, depressie en spijt. Natuurlijk is het nog lang niet allemaal rozengeur en maneschijn in mijn leven is en mis ik Kathleen nog elke dag. Maar zelfs zonder haar kan ik verder met mijn leven, nu er zo’n mooi vooruitzicht staat te wachten. Bij een reisbureau boek ik een vliegreis naar Boston en betaal het ticket met het cashgeld dat ik van Renard heb gekregen. Zo zit ik op een late julidag in het vliegtuig boven Groenland op weg naar Boston. Nog nooit ben ik op Harvard University geweest en alleen dat gegeven tijdelijk kantoor huren almere windt me al op. Wat heeft professor Markowitz mij allemaal te vertellen en is het mogelijk om de vierde dimensie echt te ervaren? Daarmee bedoel ik niet alleen de tijd, maar ook het ervaren van een echte ruimtedimensie die door de tijd en ruimte heengaat.

Schuldeisers, curators en voedselbanken

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Maar zo gemakkelijk laat Renard zich niet afschepen. Hij vraagt het nummer van mijn bankrekening en maakt een bedrag van honderd euro over. Nu kan ik niet meer weigeren met goed fatsoen. Aan de andere kant is een verzetje na deze zware periode meer dan welkom. Zo zit ik op de zonnige maandagmorgen van 22 juni in de trein richting België. Pas nu merk ik hoe klein mijn wereld is geworden na het faillissement. Voor even heb ik de komende dagen niet te maken met schuldeisers, curators en voedselbanken. Ik voel me vrij en heb zin in de paar dagen vakantie in Leuven. Ik ben nog nooit in een klooster geweest en ik ben benieuwd naar hoe de kloosterlingen leven. Met name verheug ik me erop om Renard na al die jaren weer tijdelijk kantoor huren enschede eens te zien. We hebben vroeger samen zoveel kattenkwaad uitgehaald dat ik me hem niet als een vrome pater kan voorstellen. In de middag kom ik aan op het station in Leuven. Het is een prachtige oude stad met iets van de grandeur van een Brussel of Parijs, zonder dat Leuven het dorpse karakter heeft verloren. Nadat ik een broodje heb gegeten, pak ik de bus naar de abdij.
Twintig minuten later sta ik voor een prachtig klooster dat tussen de bomen ligt verscholen aan een grote vijver. Het is alsof ik terugreis in de tijd. Door de barokke architectuur met de gotische elementen van het klooster waan ik mezelf eeuwen terug in de tijd. Ik loop de leeuwenpoort door en kom na tijdelijk kantoor huren nijmegen een lange oprijlaan op de binnenplaats van het klooster terecht. Het klooster straalt stilte, devotie en rust uit. Wat een contrast met de stressvolle maanden waarin ik moest zien te overleven.

De grote problemen

Gerelateerde afbeelding

Het is stil in de kamer van onze villa op deze eerste kerstdag, waar de kerstsfeer ver is te zoeken. Ik weet dat dit gesprek bepalend is voor de rest van onze relatie. Als Kathleen er nu de brui aangeeft, komt ze nooit meer terug op haar beslissing en ben ik naast mijn vermogen en baan, ook nog eens mijn grote liefde kwijt. “Wat ben je van plan?” vraagt Kathleen. “Ik stop met handelen op de beurs en ga doen waarvoor mijn leven is bedoeld.” “Wat is dat precies?” “Dat weet ik nog niet, maar mijn moeder heeft ooit gezworen dat ik een profeet zou worden. Een man die een nieuwe tijd aankondigt, is datgene dat telkens in me opkomt.” Weer is het stil in de tijdelijk kantoor huren breda kamer en ik hoor de hersenen van Kathleen bijna kraken. “Ik blijf bij je,” zegt ze ten slotte. Het lijkt wel of er geen woorden uit haar mond komen, maar parels, goud en diamanten tegelijkertijd. “Wij zijn tenslotte zielenmaatjes en dat betekent dat we elkaar steunen in voorspoed en in tegenspoed. Nu je de keuze hebt gemaakt om je baan op te zeggen, blijf ik bij je. Er komt voor ons een heel moeilijke tijd aan, maar we gaan er uitkomen door elkaar te steunen. Je bent een bijzonder mens en hebt deze ervaring waarschijnlijk nodig om op het juiste pad te geraken. Ik steun je en we gaan van de kerst genieten, nu het nog kan.”
Haar laatste woorden hoor ik niet meer. Ik huil opnieuw, maar nu van geluk omdat Kathleen bij me blijft. Zij geeft mij het tijdelijk kantoor huren almere gevoel dat we samen de grote problemen gaan overwinnen. Er is niets wat belangrijker is in dit leven dan de liefde. Dat besef komt nu meer binnen dan ooit tevoren. Kathleen is naast me komen zitten en kruipt tegen me aan. We huilen allebei van de spanning, het geluk en het feit dat we elkaar weer hebben gevonden.

Voorwaarden bij invoering

 

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Voorwaarden bij invoering
De invoering van de MANS-filosofie is van grote betekenis voor een organisatie. Er zal daarom worden ingegaan op de mogelijke consequenties hiervan alsmede de voorwaarden voor een succesvolle invoering.
Organisatiedoelstellingen Het is van groot belang dat er doelstellingen voor de organisatie worden opgesteld. Deze dienen samenhangend en duurzaam van karakter te zijn. De medewerkers moeten zijn betrokken bij de opstelling van deze doelstellingen.
Werkklimaat en managementhouding Voor het succesvol invoeren van de MANS-filosofie moet er een goed klimaat zijn in de onderneming. Aangezien Management en Arbeid Nieuwe Stijl een managementhouding is, zal flexplek huren breda allereerst het topmanagement aan de volgende vereisten moeten voldoen: ervan overtuigd zijn dat verandering van de inrichting van de organisatie noodzakelijk is; 2 de wil hebben deze ook te veranderen en dit daadwerkelijk uitvoeren.
De medezeggenschap in de organisatie MANS wil van de werknemers medewerkers maken. Het management zal daarom moeten luisteren naar de medewerkers en beslissingen zullen op het laagste niveau in de organisatie genomen moeten worden. Daar zit immers de kennis. Door participatief management (zie hoofd- participatief management stuk 6) zullen medewerkers zich meer betrokken voelen.
Beloning Betrokkenheid van de flexplek huren almere medewerkers betekent ook dat zij moeten meedelen in het resultaat van de onderneming. MANS stelt dan ook voor om een deel van het inkomen (20 tot 25 procent) te laten fluctueren met het resultaat.

Het veranderen van organisaties

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het veranderen van organisaties ziet hij niet als een eenmalige ingreep, maar meer als een proces dat modelmatig aangepakt moet worden. In figuur 10.9 worden de stappen van het model schematisch weergegeven.
Stap 1: Voorbereiding Bij de voorbereiding op veranderingsprocessen moet stil worden gestaan bij twee belangrijke facetten: de urgentie ervan en de obstakels die bij een verandering kunnen optreden. De urgentie van de flexplek huren breda verandering moet als het ware in het bloed van een ieder gaan zitten, de energie moet daarop gericht zijn. Het topmanagement heeft hierin een belangrijke rol. Obstakels liggen op het terrein van gedrag. Voorbeelden daarvan zijn: te hoge verwachtingen, laksheid en het maken van fouten.
Stap 2: Vormgeven aan de toekomst (Het gedrag van) de organisatie moet continu veranderen, wil ze goed afgestemd zijn op haar omgeving, wil ze overleven. De gehele organisatie is steeds die toekomst aan het vormgeven. Twee hulpmiddelen daarbij zijn de strategie en de in te zetten middelen. Belangrijke facetten aan de strategie zijn: • baseren op de sterke kanten van de organisatie.
• richten op kernactiviteiten; • niet gericht zijn op een te lange tijdshorizon.
De middelen bestaan uit voornamelijk uit mensen en geld. Volgens Belasco is het bezetten van sleutelposities in de organisaties van cruciale betekenis, wil de organisatie ook daadwerkelijk veranderen.
Stap 3: Visie In deze stap wordt de algemene strategie vertaald in een visie, die duidelijkheid moet geven over de wijze van handelen in een or- wijzevanhandelen ganisatie. De visie is het verschil tussen de snel gescoorde korte-termijnsuccessen en de uiterst lange termijn van de verandering. Een duidelijk omschreven visie geeft de medewerkers enerzijds de kracht te flexplek huren almere veranderen en anderzijds de kracht jarenlang vast en operationeel te houden.22 Door de visie gaat de geconditioneerde olifant uiteindelijk dansen. Ook in deze stap heeft het topmanagement een belangrijke, sturende taak en voorbeeldfunctie.

Wederzijdse afhankelijkheid

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Een organisatie die de kenmerken van klantgerichtheid, kwaliteit, flexibiliteit, innovatieve kracht en ondernemerschap heeft, stelt hoge eisen aan de inzet en motivatie van de medewerkers. Enerzijds zal dit bereikt worden door nadruk te leggen op de autonomie (zelfstandigheid) van autonomie organisatie-eenheden. Hierdoor worden binnen de afzonderlijke organisatie-eenheden flexplek huren breda de eigen belangen versterkt en ontstaan meer mogelijkheden tot identificatie met het eigen onderdeel. Belangrijk hierbij is dat de onderdelen korte en directe lijnen met de markt krijgen. De onderdelen moeten meer zicht krijgen op hun klanten en hun resultaten. Een goede methode om tot een betere prestatie van het eigen organisatie-onderdeel te komen is vergelijking met andere organisatie-onderdelen, zowel binnen als buiten de organisatie. Anderzijds dient aandacht te worden gegeven aan de wederzijdse afhankelijkheid van de wederzijdse afhankelijkheid organisatie-onderdelen. Het gaat uiteindelijk om het resultaat van de hele organisatie.
Intensieve wederzijdse uitwisseling, de wil om van en aan elkaar te leren en versterking van het ‘wij’-gevoel is daarbij noodzakelijk.
Flexibele kantoren bevorderen teamcultuur Veel vestigingen van grote organisaties waaronder Shell, ING, ABN Amro, Rabobank en Kodak gaan over naar flexibele kantoren. Een van de eerste pioniers op dit gebied in Nederland was lnterpolis. In het kantoor in Tilburg zijn ruim 1280 flexibele, met terminals uitgeruste, werkplekken beschikbaar. Aan ieder bedrijfsonderdeeljs een deel van het gebouw toegewezen. ‘Het eigen territorium is nu de afdeling in plaats van de kamer; verduidelijkt hoofddirectielid Piet van Schijndel. ‘Deze inrichting is bij uitstek geschikt voor teams.’ Hij wil nog niet te stellig conclusies trekken over het effect op de organisatiecultuur, maar de beoogde platte en actieve organisatie ziet hij voor zijn ogen ontstaan. Uit onderzoek is gebleken dat mensen elkaar minder spreken als ze meer dan flexplek huren almere vijftien meter uit elkaar zitten. Het standaardkantoor met de gangen houdt daardoor een star en beperkt communicatiepatroon met de buurkamers in stand. In het flexkantoor spreken mensen dagelijks andere collega’s en zijn er meer mensen binnen ‘handbereik’. Wie zich wil concentreren, kan plaatsnemen in een werkcel. Verder leveren flexkantoren aanzienlijke besparingen op in huisvestingskosten.

Know-how van de concernstafdiensten

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Ofschoon divisies wel verantwoordelijk worden gesteld voor het genereren van winst hebben zij veelal nauwelijks invloed op de bestemming van de bijgedragen winst. De concernleiding kan besluiten mogelijke winsten over te hevelen naar (nog) slecht draaiende divisies. Volgens planning worden sommige van deze divisies de toekomstige cash cow van de organisatie (zie hiervoor ook hoofdstuk 3). Het voordeel van een divisieorganisatie is dat de pluspunten van een kleine organisatie kunnen worden gecombineerd met die van een vergaderruimte huren breda grote organisatie. De divisie kan worden gezien als een kleine organisatie en het concern als de grote organisatie. Andere voordelen van een divisieorganisatie: • Een divisie kan sneller, beter en slagvaardiger inspelen op wensen van de klant. • Een divisie kan gebruikmaken van know-how van de concernstafdiensten, die op divisieniveau te duur zijn om op te zetten. • Een divisie kan een beroep doen op middelen (zoals financiële middelen en onderzoeksresultaten) en mensen (management) binnen het concern. • Binnen een divisie kan winstgevendheid eenvoudig als maatstaf worden gehanteerd voor het meten en beoordelen van prestaties.
Enkele nadelen van een divisieorganisatie: • In een divisie met een grote mate van winstverantwoordelijkheid kan het eigen (soms korte-termijn)b elang boven het concernbelang prevaleren. • De kosten van (extra) management en overhead (ten gevolge van de oprichting van eigen stafdiensten) kunnen te zwaar drukken op de totale resultaten. • Door de zelfstandigheid van de divisies wordt niet optimaal gebruik gemaakt van de kennis en ervaringen die binnen andere divisies aanwezig zijn.
Decentralisatie maakt de vergaderruimte huren almere groeiende onderneming flexibeler en slagvaardiger. Maar het centrum moet wel greep houden op de onderdelen. Het centrum (de holding) moet de rest van het bedrijf zo sturen dat ze maximaal rendement opleveren. Maar op welke wijze doet het dat? Het antwoord hangt af van externe en interne factoren. In principe bestaan er drie mogelijke besturingsvarianten voor het centrum:

Personele structuur

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Nadat de functies in organen zijn onderverdeeld dient de personele structuur te worden vastgesteld. De personele structuur heeft betrekking op de mensen in de organisatie. Bij het vaststellen van de personele structuur wordt aandacht besteed aan: • hiërarchische verhoudingen: door wie worden opdrachten gegeven; • bevoegdheden: wie mag bepaalde beslissingen nemen; • personele bezetting: welke medewerker(s) zijn werkzaam op bepaalde afdelingen en in welke functies; • communicatie: wie informeert anderen en op welke wijze.
De activiteiten die voortvloeien uit de bedrijfsprocessen moeten verdeeld worden over de verschillende organisatiemedewerkers. Onder arbeidsverdeling wordt verstaan het verdelen van de werkzaamheden in flexplek huren breda deeltaken, die toegewezen worden aan personen of andere werkverbanden in een organisatie, zoals afdelingen. Dit vraagstuk komt al snel aan de orde wanneer in een organisatie meer personen werkzaam zijn. De redenen waarom arbeidsverdeling in organisaties veel aandacht krijgt, zijn velerlei van aard. Een belangrijke reden is het bereiken van een hoge productiviteit (= aantal prestaties in een bepaalde tijd). Arbeidsverdeling heeft vooral in de productiesfeer een grote invloed gehad op verhoging
Hoofdstuk 9 1 Structurering 427
van de productiviteit. Hierdoor konden de kostprijzen van producten aanzienlijk dalen. Arbeidsverdeling heeft tevens mogelijkheden geboden voor mechanisatie en later voor robotisering van de productie. Dit flexplek huren almere laatste staat nog maar in de kinderschoenen. Als we de arbeidsverdeling van verschillende organisaties met elkaar vergelijken, zien we dat er steeds gezocht wordt naar ‘maatwerk’. maatwerk Arbeidsverdeling is altijd afhankelijk van de gegeven situatie. Alleen het proces om te komen tot arbeidsverdeling is algemener van aard. Dit proces heeft een verticale en een horizontale dimensie.

Uitvoerende medewerkers

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Bij de uitvoerende medewerkers vindt de feitelijke transformatie plaats. Input (arbeid, natuur, kapitaal en informatie) wordt door middel van een transformatieproces omgezet in output (producten of diensten). Op dit niveau is er sprake van primaire processen die rechtstreeks een bijdrage leveren aan het tot stand komen van een product of dienst. De secundaire processen dienen om de pdmaire processen goed en ongestoord te laten verlopen. De besturende processen geven richting aan de primaire en secundaire processen. Op het niveau van flexplek huren breda de uitvoerende medewerkers worden vooral dirige- dirigerende taken rende taken uitgevoerd. Het besturen bestaat met name uit het nemen van operationele beslissingen, zoals het controleren en het bijsturen van de werkzaamheden. De gevolgen van Intranet voor het management Balt Leenman is onder andere hoofdredacteur van de Intranet homepage bij Cap Gemini. Intranet is een Internet site die alleen toegankelijk is voor interne medewerkers van Cap Gemini. ‘Ik schep voorwaarden voor medewerkers, zodat zij hun werk goed kunnen doen. Intranet is voor onze medewerkers die vaak de hele week bij klanten aan het werk zijn, het voornaamste communicatiemiddel met het bedrijf. Elke unit bij Cap Gemini heeft zijn eigen, voor alle werknemers toegankelijke homepage, met nieuws, discussiegroepen en informatie over nieuwe projecten. Mijn belangrijkste taak is om het medewerkers in onze unit naar de zin te maken en hen te voorzien van belangrijke informatie. Daarom probeer ik optimaal rekening te houden met hun flexplek huren almere persoonlijke wensen en eisen.’
‘De manager heeft een deel van zijn macht afgestaan aan medewerkers. Via Intranet hebben alle Cap Gemini-mensen namelijk toegang tot informatie die voorheen alleen aan managers was voorbehouden, zoals over projecten die elders in het bedrijf aan de gang zijn. Intranet heeft er ook voor gezorgd dat er sprake is van open communicatie in de onderneming. Belangrijke discussies lopen vaak via Intranet.’

Simulatiemodellen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Simulatiemodellen worden onder meer gebruikt als hulpmiddel bij besluitvorming en beleidsontwikkeling. Met behulp van een simulatiemodel kunnen verschillende beleidsscenario’s worden ontwikkeld en doorgerekend op hun haalbaarheid. Er kan worden gedacht aan de gevolgen van inkrimping of groei van de markt, invloed van reorganisaties, productpositionering in bepaalde marktsegmenten en de gevolgen van een overname. Op deze wijze flexplek huren breda kunnen onder meer de onzekerheden bij belangrijke investeringsbeslissingen worden gereduceerd. Behalve als hulpmiddel bij besluitvorming worden bedrijfssimulatiemodellen ook ingezet binnen managementopleidingen, van zowel bestaande als aankomende managers.
De manager wordt op deze manier geconfronteerd met de complexiteit van ondernemingsstructuren en de samenhang van beslissingen die vanuit verschillende disciplines worden genomen. Zo ontwikkelt simulatietraining het multidisciplinair denken, het werken in teamverband en het inzicht in micro- en macro-economische verbanden. Het voordeel van simulatietraining is verder dat er veilig kan worden geëxperimenteerd in de toekomst.

Veel mensen in organisaties zijn dagelijks bezig met het oplossen van problemen. Problemen kunnen een routinematig of een specifiek karakter hebben. De wijze waarop mensen beslissingen nemen wordt beschreven in besluitvormingsprocessen. Een belangrijk kenmerk van besluitvorming is dat alternatieven tegen elkaar moeten worden afgewogen. Alternatieven hebben vaak betrekking op toekomstige gebeurtenissen met een (on)voorspelbaar karakter.
Een rationeel besluitvormingsproces begint bij het naar voren komen van een probleem en eindigt met de keuze van een alternatief. Er is sprake van een proces met een fasering en een eigen systematiek. De niet-rationele besluitvormingsprocessen wijken op een aantal punten af van het ideaaltypische rationele model. Organisaties streven ernaar besluitvormingsprocessen zo flexplek huren almere efficiënt en effectief mogelijk te laten plaatsvinden. Belangrijke aspecten hierbij zijn: creativiteit, medezeggenschap, vergadertechnieken en onderhandelen. Voor het kiezen van de juiste oplossingen in het besluitvormingsproces wordt gebruik gemaakt van bepaalde hulpmiddelen of technieken zoals: de beslissingsmatrix, de beslisssingsboom en beslissingsondersteunende systemen zoals expertsystemen en simulatiemodellen.