Een toezegging

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Een toezegging die in strijd met de wet is, hoeft niet te worden nagekomen, tenzij in bijzondere gevallen een schijn van bevoegdheid wordt gewekt. Als een bestuursorgaan zich consequent op een bepaalde kantoorruimte huren breda manier gedraagt doordat het een reeks van verwante beslissingen neemt, of als het bestuursorgaan door het publiceren van een beleidsregel bekendmaakt dat het zich op een vaste manier zal gedragen, kunnen burgers daaraan terecht verwachtingen ontlenen.
•Voorbeeld Burgemeester en wethouders weigerden bestuursdwang toe te passen ten aanzien van het gebruik voor opslag en sloopwerkzaamheden op gronden met de bestemming woonwagencentrum. Burgemeester en wethouders waren van mening dat deze activiteiten niet in strijd waren met de planvoorschriften, maar inherent waren aan een gebruik als kantoorruimte huren enschede woonwagenterrein. De planvoorschriften gaven een omschrijving van wat als verboden gebruik werd beschouwd; het gebruik voor opslag viel daaronder. De sloopwerkzaamheden waren voorts in strijd met het algemene gebruiksverbod. Ook voor het geval slechts een kleinschalige opslag aanwezig was en niet meer dan incidentele sloopwerkzaamheden werden uitgevoerd, was dit gebruik in strijd met de planvoorschriften. De omstandigheid dat bij woonwagenterreinen dikwijls sloopactiviteiten plaatsvonden, maakten deze activiteiten niet inherent aan de toegestane bijzondere woonfunctie. De weigering van politiedwang ging duidelijk in tegen jegens onder meer appellanten kantoorruimte huren almere opgewekte verwachtingen. Gelet op de gedane toezeggingen hadden de bewoners van de naburige bebouwing er rechtens op mogen vertrouwen dat op het woonwagenterrein geen hinderlijke opslag- en sloopactiviteiten zouden plaatsvinden. Volgde vernietiging van het besluit. (ARRvS 15 september 1987, nr. R03.85.3005, BR 1988, blz. 189)
Gelijkheidsbeginsel Gelijke gevallen moeten gelijk worden behandeld. Dit beginsel ligt ten grondslag aan het discriminatieverbod zoals neergelegd in art. 1 Gw. In het bestuursrecht moet degene die een beroep doet op het beginsel, aangeven welke gelijke gevallen hij op het oog heeft om aan te kantoorruimte huren nijmegen tonen dat hij anders behandeld is. Dat valt vaak moeilijk aan te tonen. Bovendien zijn veel gevallen niet gelijk. Het gelijkheidsbeginsel staat een beleidswijziging niet in de weg. En een foute beslissing (er wordt bijvoorbeeld ongemotiveerd van een beleidslijn afgeweken) hoeft in een volgend geval niet te worden herhaald.