Actie/initiatieven

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nlEen belangrijk informatiesysteem voor het proces van strategisch management is het Executive Information System (EIS). Een EIS is een informatiesysteem dat het topmanagement op een flexibele en gebruikersvriendelijke wijze voorziet van juiste en tijdige informatie voor het besturen van activiteiten in de organisatie.
Een EIS moet een alternatief bieden voor informatie die afkomstig is uit veel afzonderlijke informatiesystemen en waaruit vaak slechts op een zeer arbeidsintensieve wijze alle benodigde informatie wordt verkregen. In figuur 2.33 staan de belangrijkste voordelen van een EIS. Oriënteert bedrijf op behoeften belanghebbenden en op essentiële succesfactoren. Verheldert succes van strategische bewegingen.
Verschaft informatie voor tactische veranderingen. Vergelijkt prestaties met business-plandoelen.
Wijst management op noodzaak oplossen problemen en aanbrengen verbeteringen. Geeft management informatie om te participeren in operationele beslissingen en om trade-offs te berekenen.
Veel organisaties zijn bezig een EIS in te voeren of te optimaliseren. De belangrijkste problemen waarmee een EI s te maken heeft zijn: het verschaft nog onvoldoende essentiële informatie voor het topmanagement; 2 de verzamelde informatie is vaak nog onvoldoende met elkaar verbonden over verschillende functionele gebieden heen; 3 de beschikbare informatie helpt wel om flexplek eindhoven diagnoses van problemen te stellen maar niet om oplossingen te vinden. Hiervan kan ook worden afgevraagd of dit wel een realistische eis aan een dergelijk systeem is.
Van groot belang is dat een EI s gevoed wordt met juiste gegevens en dat de informatiebehoefte van het topmanagement ook bekend moet zijn.
De informatiebehoefte van een onderneming kan worden opgenomen in een zogenoemd informatieplan. Een informatieplan kan worden omschreven als een plan waarin is vastgelegd welke visie de leiding van de organisatie heeft op het verbeteren en uitbreiden van de informatievoorziening en de prioriteiten bij de realisering ervan. Het plan .is direct afgeleid van de algemene organisatiestrategie. Dit plan kan worden geconcretiseerd in een automatiseringsplan, dat laat zien welke activiteiten men de komende jaren wil realiseren, uitgaande van de prioriteiten in het informatieplan. Men krijgt dan het in figuur 2.34 geschetste beeld. Hierbij kan worden opgemerkt dat dit plan nog nader moet worden uitgesplitst per functionele afdeling.