Aandeelhouders kennen geen loyaliteit

De individualisering van het werk
Het anti-globaliseringsprotest vertoont vele gezichten; het verenigt vakbonden en kerken, milieuactivisten en anarchisten. Wat kantoorruimte huren breda deze verschillende stromingen gemeen hebben is het verzet tegen een onbeheersbaar economisch systeem, dat ingrijpt in ieders leven. Luttwak heeft treffend onder woorden gebracht wat veel demonstranten intultief aanvoelen: ‘Elke ongetemde economische ontwikkeling heeft de neiging al het andere te kantoorruimte huren enschede onderwerpen. Cultuur wordt folklore en bossen worden houtfabrieken.’ Zo wordt alles wat de mens onderneemt op een financiele noemer gewaardeerd en maakt de virtuele economie ieders bijdrage aan het systeem zichtbaar. In het bedrijfsleven gebeurt dat rechtstreeks. Geen onderneming kan zieh onttrekken aan het regime van de aandeelhouderswaarde, want aandeelhouders kennen geen loyaliteit. Dat principe wordt vanuit de top vertaald in dwingende doelstellingen voor de lagere echelons. Er worden steeds verfijndere managementmethoden ontworpen om ieders productiviteit te meten. Dat is wat we de ‘individualisering van het werk’ noemen. Zo maakt het systeem uiteindelijk zichtbaar dat Philips zijn spaarlampenfabriek moet sluiten, omdat de productiviteit tekortschiet ten opzichte van de kosten. Want waar de productiviteit tekortschiet volgt uitstoting uit het arbeidsproces. De Internationale kantoorruimte huren almere Arbeidsorganisatie (ILO) heeft in haar handvest een aantal beginselen van sociale rechtvaardigheid vastgelegd, waaronder’gelijke beloning voor gelijkwaardig werk’. ‘De globalisering ontwricht dit stelsel door een grotere nadruk te leggen op vergelijking. tussen werknemers in hetzelfde beroep of dezelfde bedrijfstak en niet alleen binnen hetzelfde land. Naarmate de ongelijkheid binnen de ontwikkelde landen toeneemt ontstaat het gevaar dat de globalisering dit beginsel eerder een bedreiging maakt dan een belofte,’ aldus de ILO. 25
De virtuele economie is hoogst selectief. Niet alleen individuen vallen uit de boot, hele gebieden speien nauwelijks een rol meer in de wereldeconomie. Men hoeft maar een bezoek te brengen aan de kantoorruimte huren nijmegen ‘dinosaurussteden’ van Europa- Liverpool en Sheffield in Engeland, Gelsenkirchen in Duitsland of La Louviere in Belgie – om de selectieve werking van de globalisering te zien.