Aanvragen bouwvergunning

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Beide aanvragen bouwvergunning (eerste en tweede fase) moeten op dezelfde wijze als een gewone bouwaanvraag worden gepubliceerd. De aanvraag bouwvergunning eerste fase moet aan de welstandscommissie of stadsbouwmeester om welstandsadvies worden voorgelegd. De beslissing op de winkel huren breda aanvraag eerste fase moet eveneens worden aangehouden volgens art. 50 lid 1 Wonw (nieuw bestemmingsplan of een provinciale verordening of een AMvB met regels omtrent de inhoud van bestemmingsplannen in voorbereiding) of art. 51 lid 1 Wonw (het gebied is aangewezen als beschermd stads- of dorpsgezicht) of art. 54 lid 1 Wonw (als een monumentenvergunning is vereist).
De beslissing op de aanvraag tweede fase moet worden aangehouden volgens art. 52 lid 1 Wonw (een (milieu)vergunning is nodig) of art. 52a lid 1 Wonw (de bodem is verontreinigd) of art. 53 lid 1 Wonw (een winkel huren enschede toelating op grond van de Wet toelating zorginstellingen is nodig) of art. 55 lid 1 Wonw (indien naar de mening van burgemeester en wethouders een ontheffing van de minister van de Bouwbesluitvoorschriften nodig is).
Burgemeester en wethouders kunnen het besluit waarbij zij de bouwvergunning eerste fase hebben verleend, intrekken indien blijkt dat (art. 56a lid 6 Wonw): zij dit besluit ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave hebben genomen; benodigde gegevens of bescheiden voor een bouwaanvraag niet tijdig zijn overgelegd; of
6.8 Fasering winkel huren almere bouwvergunning, openbaar register, intrekken bouwvergunning 279
niet binnen twaalf maanden na het onherroepelijk worden van het besluit een aanvraag bouwvergunning tweede fase is ingediend.
Het besluit waarbij de bouwvergunning eerste fase is verleend, vervalt indien niet binnen twee jaar na het onherroepelijk worden een aanvraag om bouwvergunning tweede fase is ingediend (art. 56a lid 7 Wonw). Aangenomen moet worden dat geen bouwvergunning van rechtswege is ontstaan als op de winkel huren nijmegen aanvraag eerste fase niet tijdig is beslist, maar wel dat dan aan de ruimtelijke en welstandseisen is voldaan. Pas als op de aanvraag tweede fase niet tijdig is beslist, is de hele bouwvergunning van rechtswege verleend.