Algemene principes van financiële- en vastgoedrekenkunde

In het vorige hoofdstuk hebben we de algemene principes van financiële- en vastgoedrekenkunde toegelicht. In elk van de komende hoofdstukken zoomen we in op een bepaald segment van het vastgoedproces. Zoals in de inleiding gezegd benaderen we het vastgoedproces vanuit de waardecreatie en werken we van rechts naar links. Dit hoofdstuk behandelt gebruik en goedkoop kantoor huren breda de vastgoedexploitatie. De gebruiker van vastgoed is de persoon of instelling die vastgoed gebruikt. Het gebruik van vastgoed dient een bepaald nut: huisvesting. Hiervoor heeft een gebruiker een prijs over in de vorm van huur, andere vergoedingen of een koopsom. De prijs die een gebruiker wil of kan betalen is afhankelijk goedkoop kantoor huren enschede van een groot aantal factoren. De gebruiker begeeft zich op de ruimtemarkt waar vraag- en aanbod van vierkante meters ruimte samenkomen. Onder vastgoedexploitatie verstaan we het benutten van vastgoed. Is de gebruiker tevens eigenaar van het vastgoed dan hebben we het over een eigenaar-gebruiker. Is het vastgoed eigendom van een andere partij dan de gebruiker dan spreken van vastgoedexploitatie door een belegger. Een belegger stelt zijn vastgoed tegen een vergoeding beschikbaar aan anderen om daarmee een bepaald rendement te realiseren. Rendement is ook van belang voor een eigenaar-gebruiker. Een bedrijf dat vastgoed in eigendom heeft zal een interne vergoeding berekenen gebaseerd op een bepaald rendement. Een goedkoop kantoor huren almere particuliere woningeigenaar heeft niet alleen te maken met rendement op zijn investering in een woning, maar ook met rendement voortkomend uit woongenot. Een belegger of eigenaar-gebruiker begeeft zich op de activamarkt. Afhankelijk van de doelstellingen en marktomstandigheden heeft een belegger of eigenaar-gebruiker een bepaalde prijs over voor het vastgoed. Door het vertalen goedkoop kantoor huren nijmegen van nut in prijs wordt waarde gecreëerd. Deze waarde bepaalt vervolgens wat op de ontwikkelmarkt en op de grondmarkt mogelijk is. Een ontwikkelaar zal alleen vastgoed ontwikkelen als de prijs die hij voor het ontwikkelde vastgoed kan ontvangen groter is dan zijn kosten en investeringen. In dit hoofdstuk passen we de in het vorige hoofdstuk beschreven rekentechnieken toe op het gebruik van en beleggen in vastgoed en werken we de techniek verder uit. Verder introduceren we een aantal nieuwe termen en begrippen. N.B. In de traditionele planeconomie wordt de term vastgoedexploitatie gebruikt voor wat feitelijk vastgoedontwikkeling is. In dit boek gebruiken we de term vastgoedexploitatie dus op een andere manier. Vanuit gebruik en eigendom van vastgoed zijn er twee hoofdcategorieën vastgoed te onderscheiden: 1. Gebruik en eigendom vallen niet samen: vastgoed als belegging. Een belegger investeert in vastgoed en stelt het vastgoed in ruil voor een vergoeding beschikbaar aan gebruikers.