Beknopte beschrijving

Gerelateerde afbeelding

Onder de selecte groep van STM (Science, Technology & Medicine) uitgevers behoort Elsevier Science tot ’s werelds grootste concerns. De ongeveer 1 200 tijdschriften en 6 000 boeken, stuk voor stuk van hoogstaand niveau en vergaand gespecialiseerd, komen wetenschappers over de hele wereld onder ogen. Elsevier Science is een internationale onderneming met ongeveer 2 500 medewerkers en vestigingen in onder andere Amsterdam, Oxford, New York, Lausanne en Tokio.
Wat is de belangrijkste management-les die u heeft geleerd? In veel bedrijven wordt de nadruk gelegd op Strategie -Systemen -Structuur. Dure consultants lopen in en uit om dit in abstracte concepten op een rijtje te krijgen. Keer op keer merkje dan dat als de menselijke kant van de zaak wordt verwaarloosd, de boel spaak loopt. Het zijn vaak ook de meest betrokken mensen die kunnen uitleggen wat bij een volgende reorganisatie wel en niet zal werken. De ideale situatie die een manager voor zijn bedrijf (en trouwens ook voor zichzelf) kan creëren, is werken met heel goede mensen die zelf goed begrijpen waar de kansen van het bedrijf liggen. Dan komen flexplek eindhoven strategie, een goede structuur en de juiste systemen bijna vanzelf in orde. Alles wat je investeert in goede mensen, betaalt zich letterlijk dubbel en dwars terug.
Over welke vaardigheden moet de toekomstige manager beschikken? Zaken lijken zich sneller te ontwikkelen, steeds meer factoren lijken op elkaar in te spelen. Kortom, goed zaken doen wordt steeds onoverzichtelijker. De manager van morgen speelt daar op in. Als belangrijkste vaardigheden heb ik geïdentificeerd: kunnen omgaan met onzekerheden: veel informatie zoeken en verwerken, flexibel reageren, denken in meerdere scenario’s en kunnen bijsturen bij onvoorzienbare omstandigheden; de input van betrokkenen serieus nemen (van klant tot concurrent tot medewerker) en er van uitgaan dat jouw eigen medewerkers heel goed zijn in het handelen naar eigen bevinding van zaken, vooral bij onvoorzienbare omstandigheden; rationeel handelen en beslissingen durven nemen. Dit vooral op basis van beschikbare data, eerdere ervaringen en input van anderen; gevoel voor timing hebben: voor bepaalde zaken moet een markt rijp zijn, of moet gereed zijn: de interne organisatie of de middelen die nodig zijn.
7