Bestemmings- en bouwplanonteigening

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Bestemmings- en bouwplanonteigening Bestemmingsplannen kunnen gedetailleerd en globaal zijn. Tegenwoordig wordt winkel huren breda┬áde voorkeur gegeven aan zogenoemde globale eindplannen. Zo’n plan bevat een beschrijving op hoofdlijnen, evenwel zonder dat er een uitwerkingsplicht voor burgemeester en wethouders aan is gekoppeld. Ten behoeve van beide soorten plannen kan onteigend worden, mits de uitvoering van het plan en de urgentie voldoende vaststaan. Ook voor de uitvoering van stadsvernieuwingsplannen op winkel huren enschede grond van de WSDV kan worden onteigend, aangezien deze plannen gelijk zijn gesteld aan bestemmingsplannen (art. 31 WSDV). Om voor de uitvoering van een bestemmingsplan een onteigeningsprocedure te starten hoeft er geen sprake te zijn van een onherroepelijk bestemmingsplan (dat wil zeggen: een bestemmingsplan waartegen geen bezwaar of beroep meer mogelijk is). Wel moet ten minste het ontwerp van een bestemmingsplan ter inzage zijn gelegd, voordat de onteigeningsprocedure kan winkel huren almere worden gestart. Wanneer de gemeente overgaat tot onteigening van een nog niet goedgekeurd bestemmingsplan, dient de gemeenteraad in zijn besluit tot onteigening twee voorbehouden te maken: 1 Er zal niet tot dagvaarding van de eigenaar worden overgegaan voordat het besluit over de goedkeuring van het bestemmingsplan onherroepelijk is. 2 Het onteigeningsbesluit vervalt indien de goedkeuring aan het winkel huren nijmegen bestemmingsplan wordt onthouden.
Het eerste voorbehoud betekent dat de gemeente niet met de gerechtelijke procedure kan starten voor de onherroepelijke goedkeuring van het bestemmingsplan.