Bijsturen van activiteiten

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Dirigerende taken dirigeren Dirigeren is het op gang brengen van de uit te voeren handelingen, het aangeven van de richting waarin gewerkt moet worden, alsmede het controleren en zo nodig bijsturen van de handelingen die uitvoerende medewerkers verrichten. Bij het omgaan kantoor huren breda met mensen en middelen betreft het allereerst het motiveren van het personeel en het geven van aanwijzingen en opdrachten. Om er zeker van te zijn dat gestelde doelen ook worden bereikt moet men nagaan of de opdrachten zijn uitgevoerd overeenkomstig de gestelde normen, regels en procedures.
Figuur 1.7 Verdeling in te besteden tijd aan constituerende (C) en dirigerende (0) taken in relatie tot positie in managementlaag
Bijsturen van activiteiten als ‘stap’ in het bestuursproces kan zowel opnieuw constitueren als opnieuw dirigeren betreffen.
In termen van Fayol gaat het kantoor huren enschede bij de dirigerende taken om de laatste drie elementen van het managementproces: geven van opdrachten en hulp bij uitvoering; coördineren; controleren en zo nodig bijsturen.
Hoe hoger we in een organisatie komen, des te meer tijd en aandacht zullen we aan constituerende taken (moeten) besteden. Deze taken zijn beleidsintensief te noemen. Op lagere niveaus in een organisatie vergt de dirigerende taak in het leidinggeven steeds meer aandacht. De dirigerende kantoor huren almere taak wordt dan steeds meer uitvoeringsintensief. In figuur 1.7 is dat aangegeven. Tot en met het laagste uitvoerende niveau in de organisatie geldt echter: eerst nadenken en voorbereiden, daarna pas uitvoeren en doen. Op elk niveau is goed constitueren, bij wijze van spreken, het halve werk. Er is tevoren immers kantoor huren nijmegen  goed nagedacht. Men kan gerichte opdrachten geven en er doen zich in principe weinig problemen in de uitvoering voor. De uitvoering blijkt dan ook haalbaar te zijn in termen van gestelde tijd, te maken kosten, in te zetten mensuren en dergelijke.