CNV-onderzoek (2000)

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

CNV-onderzoek (2000) naar het functioneren van medezeggenschap voegt onder andere de volgende resultaten toe: Meer dan de helft van de deelnemende OR-leden wil een grotere rol spelen bij de vaststelling en de uitwerking van arbeidsvoorwaarden. Medezeggenschapsorganen kantoorruimte huren breda ervaren hun invloed in het algemeen als beperkt. De meeste invloed ervaren zij op het gebied van personeelsbeleid. De helft van de ondervraagde leden beoordeelt de werkbelasting van het medezeggenschapsorgaan als erg hoog. De relatie met de achterban laat te wensen over. Het lidmaatschap van de vakbond draagt bij aan de kennis die men heeft over het medezeggenschapswerk, maar in kantoorruimte huren enschede mindere mate draagt dit bij tot het innemen van standpunten.
strategische onderwerpen Opvallend is voorts de hoge betrokkenheid bij strategische onderwerpen. Uit dit onderzoek bleek in ieder geval dat de ondernemingsraad gekend wordt bij strategische onderwerpen als reorganisatie, verzelfstandiging of fusie, ondernemings-/instellingsplan en nieuwe investeringen. Ondernemingsraden die te laat werden betrokken bij een van deze onderwerpen, blijken vervolgens ook significant minder invloed te hebben dan kantoorruimte huren almere ondernemingsraden die op tijd bij deze onderwerpen werden betrokken. Dit patroon geldt eigenlijk voor alle onderwerpen, ook voor tactische en operationele onderwerpen, variërend van werving/ selectiebeleid, arbeidstijden, terugdringing ziekteverzuim tot onkostenregeling en werkroosters.
Het functioneren van ondernemingsraden wordt dus medebepaald door de wijze waarop management het management met dit orgaan omgaat: hoeveel en wanneer men informatie verstrekt en welke functie men aan de OR toeschrijft. Met andere woorden: het management kan door zijn optreden in belangrijke mate bijdragen aan het functioneren van een ondernemingsraad. Dat goed overleg positieve gevolgen heeft voor zowel de onderlinge verhoudingen kantoorruimte huren nijmegen als het verloop van de besluitvorming in de organisatie blijkt ook uit veel van de gedane onderzoeken. Het creëren van evenwichtige verhoudingen tussen de partijen is een belangrijke taak van het management. Door een duidelijk standpunt in te nemen ten aanzien van de rol van verschillende medezeggenschapsorganen en daar ook naar te handelen, kan het management de kwaliteit en acceptatie van het beleid bevorderen.