Custormer service

Custormer service is een klantgerichte ondernemingsfilosofie die alle elementen betreffende het raakvlak met de klanten integreert en beheerst, binnen een voorafvastgesteld optimum kantoor huren per uur breda van kosten en service.
Illustratiefvoor de verschillende interpretaties van het begrip customer service zijn enige uitspraken uit het onderzoek van La Londe en Zinser (1976). Daarin worden onder andere de volgende betekenissen gegeven aan customer service: • alle activiteiten die nodig zijn om klantenorders te registreren, te produceren, te distribueren en te fabriceren, waarbij zo veel mogelijk wordt kantoor huren per uur enschede geprobeerd fouten te voorkomen; • het betrouwbaar en just in time (JIT) uitleveren van bestellingen; • alle communicatie met klanten over orders, bestellingen, afleveringen, facturering en naservice.
Klanten doen zaken met leveranciers die in staat zijn hun wensen en verlangens zo goed mogelijk te bevredigen. Kwaliteit, beschikbaarheid en prijs bepalen in sterke mate de customer service.
Elementen van customer service Een van de belangrijkste en moeilijkste taken is het operationeel maken van customer service. Veel ondernemingen gebruiken de ‘kreet’ customer service in hun beleid, organisatie of structuur, maar het ontbreekt vaak aan
een operationele definitie. Voor sommige organisaties betekent customer service het hebben van een klachtenafdeling, voor anderen het afleveren met een 95%-betrouwbaarheid binnen 24 uur, het bieden van een afhaalfunctie of de mogelijkheid tot het plaatsen van spoedorders. Customer kantoor huren per uur almere service is breder dan alleen levertijd, leveringsbetrouwbaarheid en leveringscompleetheid. Customer service omvat activiteiten voorafgaand aan de transactie (pretransactie ), op het moment van de transactie zelf (de verkoopovereenkomst oftransactie) en na de daadwerkelijke overdracht van de goederen (posttransactie).
Pretransactie-elementen V66r de transactie houdt de service verband met de inspanning ( of juist het gemak) waarmee de afnemer de order kan afsluiten of de aankoop kan verrichten. Te denken valt aan de bekendheid ende bereikbaarheid van het bedrijf, het probleemoplossend meedenken van de verkoper, de beschikbaarheid van informatie, de mogelijkheid te kiezen uit verschillende kantoor huren per uur nijmegen oplossingen, de eenvoud waarmee bestellingen kunnen worden opgegeven en de flexibiliteit van de leverancier op het gebied van de leveringscondities (Jeveringssnelheid, kredietfaciliteiten, garantiebepalingen).