De aandeelhouder

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In dit verband valt de laatste jaren op dat de positie van de aandeelhouder versterkt lijkt te zijn, vanuit het streven naar de aandeelhouderswaarde i.c. het creëren van zijn ‘shareholders’ value’. In dit tijdperk van ‘corporate governance’ dient in elk geval de vraag te worden gesteld of te veel kantoor huren breda invloed van en exclusieve rechten van vooral (speculatieve) aandeelhouders niet te snel tot kortetermijnbeslissingen bij bedrijven zullen leiden. Een te eenzijdige nadruk op ‘shareholders’ value’ roept met andere woorden problemen op bij andere ‘stakeholders’en daarmee komt de continuïteit van de organisatie in gevaar. Werknemers en vooral ook klanten verdienen primair de aandacht en daarnaast ook kantoor huren enschede de aandeelhouders en andere externe belanghebbenden als stakeholders (zie verder in (sub)paragraaf 2.3.2, 3.2 en 3.5.2).
Rol wetenschap en techniek Operations research (mathematische methoden van regeling en planning), cybernetica (bestuurkunde) en informatietechnologie (Kunstmatige Intelligentie) zijn geleidelijk aan uitgegroeid tot management tools. Deze zijn zo machtig dat sommige mensen geloven dat het eens zover zal komen dat het nemen van beslissingen ook een zaak van de computer wordt. Volgens anderen is dat een misvatting, omdat de menselijke hersenen te complex zijn om ze met behulp van digitale technologie na te bootsen. Het zijn en blijven kantoor huren almere immers mensen, die de problemen stellen, de informatie interpreteren en prioriteiten stellen. Het zogenaamde millenniumprobleem (waarmee bedoeld werd dat computers rond de recente eeuwwisseling van slag zouden raken door problemen met data en programma’s) gaf nog eens extra aan hoezeer we ons in leven en werken afhankelijk maken (en voelen) van technologie en wetenschap (zie verder in de subparagrafen 11.5.1 en 11.5.3).
Traditionele distributiekanalen veranderen door ICT-gerelateerde technologieën, zoals callcenters en internet. Onder druk van de wetgeving gericht op deregulering, wereldwijde concurrentie en technologieontwikkeling ziet het er nu naar uit dat een aantal traditionele bedrijfskolom men (en daarbinnen kantoor huren nijmegen bedrijfstakken) zich aan het opsplitsen is langs de breuklijnen: klantenrelatiemanagement, productinnovatie en management van de infrastructuren. Dat ICT hierbij een rol speelt is onmiskenbaar. Uit de VS waaien dan de begrippen unbundling en rebundJing over (zie verder su bparagraaf 3.4 . 6).