De basis van analyses

Vanuit een meerjarenplanning op basis van analyses van de gewenste en bestaande portefeuille definieert de Vesteda Groep BV zijn behoefte aan nieuwe projecten, waarop Vesteda Project BV projecten Bedrijfspand huren in Breda aandraagt. Geschikte projecten worden aangebracht in de Acquisitieportefeuille met als doel deze op te nemen in Vesteda Woningen, het fonds voor gemene rekening ter collectieve belegging. Vanaf het moment dat een investeringsbesluit is bedrijfspand huren Enschede genomen én projecten zijn uitontwikkeld kunnen deze projecten worden overgedragen aan Vesteda Woningen. Het moment waarop aan deze bedrijfsruimte huren Almere voorwaarden wordt voldaan – en dus overdracht kan plaatsvinden – is afhankelijk van het type project en kan in tijd variëren van vóór aanvang van de bouwfase tot na het moment van oplevering. 1 Fondsstrategie: De beleggingsstrategie van Vesteda is gericht op de langetermijn-outperformance van de relevante markt-benchmark, met behoud van het defensieve en diversificerende karakter van direct vastgoed. Als markt-benchmark wordt de ROZ/IPD-index (All Residentials) gehanteerd. 2 Modelportefeuille: bedrijfspand huren in nijmegen Op basis van in- en extern onderzoek is een modelportefeuille vastgesteld, die kaders aangeeft voor het beleggingsbeleid tot 20 1 5. Het grootste deel, 55 à 65% van het belegd vermogen, zal op termijn worden geïnvesteerd in de categorie huurwoningen van ca. € 600 tot € 1 .200. Daarnaast zoekt Vesteda ook expansie in de hogere prijscategorieën,waar het aanbod structureel achterblijft en eveneens een sterk toenemende vraag zal ontstaan. 3 Rollover-strategie: Om de modelportefeuille zo veel mogelijk te benaderen is een belangrijk onderdeel van de strategie van Vesteda de jaarlijkse verkoop van circa 5% van de portefeuille. De verkoop is gekoppeld aan een vergelijkbare jaarlijkse toevoeging van woningen aan de portefeuille. Deze permanente vernieuwing van zo’n 1 .500 woningen per jaar draagt bij aan het realiseren van de gewenste portefeuillesamenstelling, zowel geografisch als kwalitatief, en aan het verzilveren van de waardegroei. 4 Marktstrategie: Vesteda richt zich op de hogere huursector. Dit marktsegment kent de grootste vraagdruk en de verwachting is dat deze de komende jaren verder zal toenemen. Met luxeen grote woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens, veelal appartementen maar óók grondgebonden woningen, voorziet Vesteda in de woonwensen van zijn doelgroepen.