De belangrijkste conclusies

Een van de belangrijkste conclusies was dat de leveringen gefragmenteerder worden. Vroeger brachten fabrikanten hun productie in bulkladingen naar de eindbestemming. In de toekomst gaan ze steeds flexplek huren breda meer in kleine vrachten rechtstreeks naar de afnemers. De onlineretailers (zogenoemde e-tailers) zien volgens Forrester het aantal pakjes per dag meer dan verdubbelen. Logistiek dienstverlener DHL verwacht dat het aantal afhaaladressen stijgt van 6 000 naar 9 000 per dag. Het aantal afleveradressen zal zelfs vervijfvoudigen: van 60 000 naar 300 000 per dag.
Snijders (1999) komt op basis van een aantal interviews met ondernemingen die actiefzijn met een webwinkel (bijvoorbeeld Overtoom, Wehkamp of Dell) tot een opsomming van een aantal logistieke gevolgen van e-commerce, en vat deze in zes punten samen: E-commerce 1 Internet is een flexplek huren enschede snel medium. Snel leveren is daardoor belangrijk, maar Internet klanten verwachten nog meer dat er flexibel kan worden geleverd, op een afgesproken datum en tijdstip. Voorwaarde daarvoor is ketengekoppelde orderopvolging, waarbij de orderinput wordt gekoppeld aan de orderverwerking. 2 Internet is een interactief medium. Bedrijven worden continu ‘gevoed’ met marktinformatie, waardoor ze kunnen inspelen op (veranderende) klantenwensen en -eisen. 3 Bedrijven gaan rechtstreeks zakendoen met afnemers. Het snel kunnen leveren noodzaakt tot de beschikbaarheid van producten dichter bij de klant. Dat heeft consequenties voor het niveau van de (veiligheids) voorraden in de keten. 4 Net als bij telebankieren gaat de klant bij online winkelen rechtstreeks Online input leveren. Het automatiseringssysteem, dat nu doorgaans nog is winkelen ingericht op medewerkersniveau, moet flexplek huren almere daarvoor ook op klantenniveau toegankelijk kunnen zijn. Door die klanteninput wordt ook de logistiek aangestuurd, waardoor het koppelen van de administratieve orderwerking en het logistieke proces een voorwaarde voor e-commerce wordt. 5 De afleverhoeveelheden worden kleineren lead times korter. De daardoor toenemende administratieve handelingen vragen om meer gedetailleerde informatie. Die overvloed aan gegevens heeft als voordeel dat daardoor de logistiek optimaal kan worden aangestuurd en bijgestuurd. Het stelt echter wel hoge eisen aan het flexplek huren nijmegen automatiseringssysteem. 6 Door invoering van e-commerce krijgen schakels in de keten een andere functie of ze verdwijnen helemaal. Als gevolg daarvan moeten bedrijven zieh herorienteren op hun markt-en concurrentiepositie. Daarom gaat invoering van e-commerce vaak gepaard met strategische koerswijzigingen.