De beschouwde periode

De beschouwde periode is meestal een jaar. In de formules kan bijvoorbeeld ook per dag, week of maand ingevuld worden. Let vergaderruimte huren breda dan op dat alle gegevens in de formule in dagen, weken of maanden luiden. Het voorraadverloop gedurende een periode ziet eruit als weergegeven in figuur 4.8.
We zullen eerst een algemene afleiding van de formule van Camp opstellen om de optimale waarde van de vergaderruimte huren enschede bestelhoeveelheid Q te kunnen berekenen. De gezamenlijke bestelkosten (Kb) worden gelijk aan het aantal bestellingen (D/Q) maal de bestelkosten ( Cb). Dit wordt weergegeven door de rode stippellijn in figuur 4.9. D DxC„ K„ =c;xc„ =Q De voorraadkosten worden gevormd door de oppervlakte onder de zaagtand uit figuur 4.8. Deze worden weergegeven door het kleurvlak. De gemiddelde voorraad is de helft van de bestelhoeveelheid ( = 0,5 x Q). Deze
moet worden vermenigvuldigd met de kosten van voorraad houden van een stuk ( C,J om de totale voorraadkosten over de vergaderruimte huren almere beschouwde periode te berekenen: C xQ K =05xQxC =-‘ ‘-„ 1 /’ 2 K,, ziet er grafisch uit zoals weergegeven door de stijgende streeplijn in figuur 4.9.
FIGUUR 4.9 Het verloop van de kosten als functie van de bestelgrootte
Kosten €5.000 €4.000 €3.000 €2.000 €1.000 0 _,.Y i 0 5 8 10
Totale kosten Voorraadkosten Bestelkosten
15 20 25 Bestelgrootte Q (x 100)
De totale kosten (KJ worden gelijk aan de som van de bestelkosten en de voorraadkosten: r = K + K = Ox C„ + C,. x Q ‘c /J 1’ Q 2 In deze formule zijn de kosten Kc dus een functie van de bestelgrootte Q. De andere factoren vergaderruimte huren nijmegen worden als constanten beschouwd. Het optimum wordt bereikt als de raaklijn aan de curve van Kc horizontaal verloopt. Dit is het geval als de eerste afgeleide van de totale kostenfunctie K naar Q gelijk aan nul gesteld wordt: