De beschrijving van Systeem r

Ik heb meer tijd besteed aan de beschrijving van Systeem r en veel bladzijden gewijd aan fouten van intuïtieve beoordelingen en keuzen die ik daaraan heb toegeschreven. Het aantal pagina’s is echter flexplek huren breda een slechte maatstaf voor het evenwicht tussen de wonderen en de tekortkomingen van intuïtief denken. Systeem r is ongetwijfeld de bron van veel van wat we verkeerd doen, maar daarnaast ook de oorsprong van het meeste van wat we goed doen – wat ook het meeste is dat we doen. Onze gedachten en handelingen worden doorgaans geleid door Systeem r en zijn over het algemeen doeltreffend. Een van de wonderen is het rijke en gedetailleerde model van onze wereld dat in het associatieve geheugen bewaard blijft. Dit geheugen maakt in een fractie van een seconde onderscheid tussen flexplek huren enschede verrassende en normale gebeurtenissen, roept onmiddellijk een idee op over wat in plaats van de verrassing verwacht werd, en zoekt automatisch naar een causale interpretatie van verrassingen en gebeurtenissen zoals deze plaatsvinden. Ons geheugen bewaart ook het uitgebreide repertoire van vaardigheden dat we tijdens een leven van praktische beoefening verworven hebben, een repertoire dat automatisch passende oplossingen levert voor problemen die zich voordoen, van het omzeilen van een grote steen op het pad tot het bedwingen van de opkomende uitbarsting van een klant. Het verwerven van vaardigheden vereist een stabiele omgeving, voldoende gelegenheid voor oefening, en snelle en duidelijke feedback over de juistheid van gedachten en handelingen. Wanneer deze voorwaarden vervuld zijn, ontwikkelt zich op den duur een vaardigheid en zullen de intuïtieve beoordelingen en keuzen die snel in gedachten komen meestal de juiste zijn. Dit is allemaal het werk van Systeem r, dat automatisch en snel tot stand komt. Een kenmerk van vaardig handelen is het flexplek huren almere vermogen om snel en efficiënt om te gaan met grote hoeveelheden informatie. Wanneer er een probleem op ons pad komt waarvoor een vaardige reactie beschikbaar is, wordt deze reactie opgeroepen. Maar wat gebeurt er als die vaardigheid ontbreekt? Soms, zoals bij het probleem 17 x 24 = ? dat om een specifiek antwoord vraagt, is direct duidelijk dat er een beroep moet worden gedaan op Systeem 2. Maar Systeem r laat zich maar zelden de mond snoeren. Systeem r voelt zich niet gebonden aan beperkingen en komt voor de dag met een stortvloed van berekeningen. Wanneer het zoekt naar een antwoord op een vraag genereert het tegelijkertijd de antwoorden op verwante vragen, en produceert het soms een reactie die gemakkelijker in gedachten flexplek huren nijmegen komt in plaats van de reactie die gevraagd werd. In deze visie op heuristieken is het heuristieke antwoord niet noodzakelijk eenvoudiger of spaarzamer dan de oorspronkelijke vraag. Het is alleen toegankelijker en wordt sneller en gemakkelijker berekend. Heuristieke antwoorden zijn niet willekeurig en vaak bij benadering juist. Maar soms zijn ze totaal verkeerd.