De binnenkant van het werk

Maar voor driehonderd werknemers was het einde oefening bij Heineken. Zij waren niet meer inzetbaar, zo had het kantoorruimte huren breda externe bureau dat het onderzoek uitvoerde vastgesteld. Beheersing van de Nederlandse taal bleek de belangrijkste handicap in een productiesysteem dat steeds meer via het beeldscherm wordt gereguleerd. Honderd van de betrokken werknemers waren oud genoeg voor de VUT. De overige tweehonderd kregen kantoorruimte huren enschede een gouden handdruk aangeboden.1 De buitenkant van het werk trekt de aandacht. Krantenkop: ‘Verlies van driehonderd banen hij Heineken’. Maar de oorzaak ligt in de binnenkant: in de veranderingen in het arbeidsproces. In het postindustriele tijdperk wordt menselijke arbeid steeds minder aangewend om materiele producten voort te brengen. Twintig jaar geleden heb ik nog gezien hoe arbeiders met de hand de carrosserie van een auto in elkaar lasten. Nu wordt de lasstraat in elke autofabriek ‘bemand’ door robots. Als primaire menselijke taak blijft over het vergaren, verwerken en verspreiden van informatie. De informatie- en communicatietechnologie (ICT) vervult daarbij de functie die de lopende band had bij de invoering van het systeem van de massaproductie, een eeuw geleden.
De binnenkant van het werk kantoorruimte huren almere verandert onder onze ogen, maar om de aard van deze verandering te begrijpen, hebben we een ander denkmodel nodig dan het industriele model waarmee we vertrouwd zijn. Dat nieuwe model heeft betrekking op de verhouding tussen materie en informatie. Onze wijze van denken is er sinds de dageraad van de menselijke beschaving aan gewend om tastbare zaken (land, kapitaal, gereedschappen en machines) en meetbare eenheden menselijke arbeid te zien als de bronnen van welvaart. Zij brengen concrete producten voort – voedsel, huizen, auto’s, wasmachines – en tastbare kantoorruimte huren nijmegen diensten -restaurants, telefoons, treinvervoer. Walt Disney hanteerde dit materiele denkmodel toen hij abstracte rijkdom visualiseerde door Dagobert Duckte laten zwemmen in een pakhuis vol munten en bankbiljetten.