De centrale vraag

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De centrale vraag van kennismanagement is: hoe kunnen we kennis verwerven, vernieuwen, distribueren en benutten ten behoeve van het scheppen van een nieuw concurrentievoordeel?
De volgende kennismanagementinstrumenten kunnen worden onder- kennismanagementinstrumenten scheiden: • organisatiestructuurgericht en cultuurgericht; • kennisinformatiesystemen; • Professional-Developmentprogramma’s.
Organisatiestructuurgericht en cultuurgericht Het is voor organisaties van organisatiestructuurgericht groot belang dat belangrijke kennismedewerkers hun kennis voortdu- cultuurgericht rend delen met anderen. Dit moet daarom onderdeel zijn van de cultuur van de organisatie. Dit kan worden gestimuleerd door het delen van kennis onderdeel te maken van persoonlijke doelstellingen, waarop medewerkers worden beoordeeld en die van invloed zijn op toekomstige promoties en salarisverhogingen. Medewerkers van Pink Elephant, onderdeel van Roccade Informatica BV, delen kennis in onder meer bijeenkomsten en cursussen. Federal Express kent een zogenaamd Pay-forknowledgeprogramma. Een platte organisatievorm waarin medewerkers in steeds wisselende projectgroepen werken, stimuleert uitwisseling van kennis. Verder is het van belang dat iedereen wordt gestimuleerd om netwerken van relaties te acquireren, te onderhouden en te activeren. Netwerken kantoor huren breda overschrijden afdelingen en organisatieonderdelen en vinden vooral ook plaats met mensen buiten de organisatie.
Kennisinformatiesystemen In kennisinformatiesystemen wordt kennis kennisinformatiesystemen van onder meer personen, projecten, producten en diensten, individuele personen, de organisatie en de markt opgeslagen en geraadpleegd. Het gaat hierbij vooral om databases en Intranetsites. Zo maakt bijvoorbeeld McKinsey & Company gebruik van Lotus Notes databases om forums te creëren waar kennis wordt gedeeld. Steeds meer databases zullen in de toekomst worden benaderd via Internetbrowsers. Andere technologische hulpmiddelen bij verwerving en distributie van kennis zijn: e-mail, bulletinboards, Internet en video conferencing.