De industrie

‘De industrie heeft veel input gegeven. Maar er is ook regelmatig gezegd: stop er maar mee. Dat is het voordeel van de universiteit, die gaat dan toch door. Dankzij een paar doortastende mensen kantoorruimte huren breda is het steeds gelukt een groep bij elkaar te houden die met dit materiaal bezig was. Gunnink is een echte ingenieur, maar ik geloof niet dat hij de laatste tien jaar nog een sommetje heeft gemaakt. Hij is alleen maar bezig geweest met lobbyen.’
Een doorbraak was de zogeheten ‘barreltest’. Dat is een kostbaar en langdurig onderzoek waarbij uit diverse nieuwe materialen een vliegtuigromp wordt nagebouwd op ware grootte. Die wordt vervolgens belast, zoals in het echt ook gebeurt. Op die manier kunnen tienduizenden kantoorruimte huren enschede vluchten worden gesimuleerd. Gunnink vertelt:’Toevallig hoorde ik van een Duitse collega bij Airbus dat er op de rompsessie nog ruimte over was om een nieuw materiaal te testen. We kregen elf weken de tijd om Glare te leveren.Tot dan toe hadden we alleen nog maar plaatjes op A4-formaat gemaakt. Nu ging het ineens om twee platen van vijf bij anderhalve meter. Dat is binnen elf weken gelukt en toen waren we de eersten, want de andere materiaalleveranciers konden niet op tijd leveren. We realiseerden 20% gewichtsbesparing -dat geloofde niemand.’ Dat was in 1989. De extreem goede testresultaten overtuigden de Duitsers binnen het Airbusconcern dat Glare een reele toepassingsmogelijkheid bood. Maar daarmee was de race nog lang niet gelopen. Interne kantoorruimte huren almere bedrijfspolitiek ging van nu af een steeds belangrijker rol speien. Van Wimersma: ‘Toen het A380-project van start ging werden nieuwe participanten uitgenodigd deel te nemen aan het ontwikkelprogramma en vertegenwoordigers te sturen naarToulouse, waar het ontwerp werd uitgevoerd. lk ben daar toen min of meer illegaal geplaatst met als doel ervoor te zergen dat Glare op de A380 zou kernen. Dat betekende veel praten in de wandelgangen.Want je merkt dat mensen beslissingen nemen, vaak zonder dat ze over de kennis beschikken. Het is een gevoel of een gerucht, of ze kantoorruimte huren nijmegen houden niet van composieten. Als je niet ter plekke bent, kun je daar niet op reageren. En voor je het weet is er een beslissing genomen die je niet meer kunt terugdraaien.