De inspectiemethode

Bij de inspectiemethode worden de functies en processen vastgelegd die niet optimaal worden ondersteund. De feitelijke kwaliteit wordt op eenzelfde manier opgesteld als de gewenste kwaliteit. Van alle vastgestelde kritische succesfactoren wordt de feitelijke kwaliteit bepaald. De feitelijke kwaliteit wordt gemeten door elke kritische succesfactor een score te geven. Deze score wordt bepaald aan de hand van een voor elke kritische suc- 233 7.3.2 VASTGOEDMANAGEMENT Figuur 7-10 Haagse Hogeschool: feitelijke toestand G j PROGRAMMERINGSVLAK/TACTISCH NIVEAU 7.3.3 cesfactor opgestelde zespuntskwaliteitsschaal. De bijbehorende kwaliteitsdefinities worden onder andere bepaald door het WoningWaarderingsStelsel (WWS) en het huurlabel, alsmede door diverse onderzoeken die zijn opgenomen in het kwaliteitshandboek. De kwaliteitsdefinities worden zodanig ingevuld dat deze objectief meetbaar zijn en representatief voor de kwaliteitsscore waarvoor zij staan. Voor subjectieve kenmerken wordt getracht een zekere mate van objectiviteit te verkrijgen door de aan- of afwezigheid van de invloedsfactoren te turven. In figuur 7-10 is een deel van een Programma van Eisen voor Instandhouding afgedrukt. ( 1) Nummer van de meting dat in dit voorbeeld tevens het jaartal is van het jaar waarin de meting is uitgevoerd, (2) aspect, (3) kwaliteitsoordeel over de feitelijk aangetroffen situatie, ( 4) foto, (5) tekst die het aspect toelicht en het kwaliteitsoordeel en ( 6) ruimte om aan te geven of wet- en regelgeving van toepassing is op dat aspect, en kwaliteitsoordeel. 7.3.3 Inspectiemethode: RgdBOEI® De RgdBOEI0-methodiek is een specifieke Bedrijfspand huren in Breda aanvulling op de Gebouw in GebruikAnalyse (GGA) en de Conditiemeting voor wat betreft het technische onderhoud van vastgoed. Bij een GGA wordt inzicht gegeven in vier aspecten, namelijk esthetische, ruimtelijke, functionele en technische aspecten. De RgdBOEI0-methodiek richt zich daarentegen uitsluitend op het technische aspect als het gaat over de onderhoudstoestand! Traditioneel bedrijfspand huren Enschede wordt vastgoed door tal van personen geïnspecteerd die ieder een eigen deskundigheid vertegenwoordigen. De Rijksgebouwdienst – die veel gebouwen beheert – biedt een groot aantal inspecteurs jaarlijks veel werk, en tegelijkertijd worden de gebruikers van de gebouwen van de Rgd door al die inspecteurs bezocht. De Rgd maakt op basis van de inspectierapporten per gebouw meerjarenonderhoudsplannen. Het inspectiewerk kon echter efficiënter, door bijvoorbeeld minder inspecteurs bedrijfsruimte huren Almere in te zetten voor gebouwinspectie. Ook de kwaliteit van de inspectierapporten was voor verbetering vatbaar. Dit heeft geleid tot de BOEI-inspectie. De inspecteur die werkt conform de RgdBOEl0-methodiek voert een integrale inspectie uit op de onderdelen: Brand, Onderhoud, Energie en Inzicht in wettelijke verplichtingen vanuit een of meerdere vakdisciplines, te weten: bouwkunde, werktuigbouwkunde, elektrotechniek of transportinstallaties (zie figuur 7-11 ). De basis bedrijfspand huren in nijmegen van de inspectie is de ConditieMeting (NEN 2767 Conditiemeting van bouw- en installatiedelen) die zich richt op bouwkundige aspecten, werktuigbouwkunde, elektrotechniek en transporttechniek. De RgdBOEI0-methodiek sluit aan op het Bouwbesluit en bestaande normen en regelgeving zoals de NPR 6059 ( Brandveiligheid) en de NEN 3140 ( Elektronische installaties). De integrale aanpak komt tot uiting in de afweging van de juiste maatregelen. Zo is het niet ondenkbaar dat er op grond van energetische richtlijnen dubbel glas moet worden geplaatst, terwijl een onderhoudsplan voorschrijft dat het kozijn moet worden geschilderd. Door de integrale benadering komen beide bevindingen uit de inspectie op het juiste moment boven water.