De invoering van nieuwe werkvormen

Dit inzicht leidde tot verspreide experimenten met ‘werkstructurering’ zoals het werd genoemd; de invoering van nieuwe werkvormen om daarmee het ontzielde werk weer enige inhoud te geven. Oplossingen waren taakroulatie (de werkinhoud verandert niet, maar werknemers veranderen kantoorruimte huren breda regelmatig van werkplek); taakverbreding, waarbij enkele eenvoudige, kortcyclische taken worden samengevoegd, en taakverrijking, waarbij de inhoud van het werk zelf verandert doordat het een beroep doet op een breder scala aan vaardigheden en de werknemers meer ruimte wordt gegeven zelf uitvoerende beslissingen kantoorruimte huren enschede te nemen. Die laatste variant was (en is) een uitzondering. Dat gold en geldt des te meer voor de invoering van semi-autonome werkgroepen, de invoering van kleine productie-eenheden die waar mogelijk een afgerond product afleveren en waarbij de werknemers, binnen hun afgebakende domein, hun regelcapaciteit terugkrijgen. Vrijwel altijd had zo’n experiment de vorm van de ‘proeftuin’. Een afdeling van beperkte omvang werd uitgezocht om de nieuwe ontwerpprincipes in het productieproces kantoorruimte huren almere ┬áin te voeren. Een intern rapport van Philips uit die tijd29 beschrijft een dergelijk experiment in een fabriek van tv-toestellen, waarmee de onderneming haar probleem trachtte op te lossen door arbei
ders ‘aan te trekken en te houden’ voor het ongeschoolde assemblagewerk. Het rapport benadrukt de beperkte opzet: ‘De kern van het systeem bleef intact: de lange, geschakelde productielijn.’ En het besluit: ‘Veel mensen kantoorruimte huren nijmegen beschouwden het experiment als een “echte doorbraak”, als een reeel alternatief voor de traditionele systemen van massaproductie. Er versehenen talloze artikelen in de internationale pers, maar de journalisten vergaten vaak te vermelden dat er slechts veertien mensen bij het experiment waren betrokken.’