De langetermijneffecten

Het verschil tussen Verkopers en Kiezers is opmerkelijk omdat ze in feite tegenover dezelfde keuze staan! Als je een Verkoper bent, kun je thuiskomen met een beker of met geld, en als je een Kiezer bent, heb je precies dezelfde twee opties. De langetermijneffecten van de beslissing zijn voor de twee groepen identiek. Het enige verschil is de emotie van het kantoor huren breda moment. De hoge prijs die Verkopers stellen, weerspiegelt de onwil om een object op te geven dat ze al bezitten, een verschijnsel dat al bij baby’s kan worden waargenomen als ze zich vastklampen aan een stuk speelgoed en geagiteerd raken als het hun wordt afgenomen. Afkeer van verlies is in de automatische beoordelingen van Systeem r ingebouwd. Kopers en Kiezers stellen overeenkomstige geldwaarden vast, hoewel de Kopers voor de beker moeten betalen en de Kiezers hem voor niets kunnen krijgen. Dit is ook wat we zouden verwachten als Kopers de uitgave voor de beker niet als een verlies beschouwen. Gegevens uit hersenimaging bevestigen dit kantoor huren enschede verschil. Goederen verkopen die je normaliter zou gebruiken, activeert hersengebieden die in verband staan met weerzin en pijn. Kopen activeert deze hersengebieden eveneens, maar alleen wanneer de prijs als te hoog wordt ervaren: wanneer je het gevoel hebt dat de verkoper een prijs vraagt die de ruilwaarde te boven gaat. Hersenregistraties geven ook aan dat kopen voor een bijzonder lage prijs een plezierige gebeurtenis is. s De geldwaarde die Verkopers aan de beker toekennen, is iets meer dan twee keer zo hoog als de waarde die eraan wordt toegekend door Kiezers en Kopers. De verhouding ligt heel dicht bij de coëfficiënt voor afkeer van verlies bij een riskante keuze, zoals we ook zouden verwachten als dezelfde waardefunctie voor winst en verlies van geld zowel op risicoloze als op riskante beslissingen wordt toegepast.9 Een verhouding van ongeveer 2 op I is naar voren gekomen in onderzoek naar uiteenlopende economische gebieden, zoals de reactie van huishoudens op prijsverschillen. Zoals economen zouden voorspellen, zijn klanten geneigd om meer eieren, sinaasappelsap of vis te kopen wanneer de prijzen dalen, en hun aankopen te beperken wanneer de prijzen stijgen. In tegenstelling tot de kantoor huren almere voorspellingen van de economische theorie is het effect van prijsverhogingen (verliezen ten opzichte van de referentieprijs) echter ongeveer twee keer zo groot als het effect van winsten.10 Het experiment met de koffiebeker is nog steeds een standaarddemonstratie van het bezitseffect, naast een nog eenvoudiger experiment dat Jack Knetch ongeveer op hetzelfde moment heeft gerapporteerd. Knetch vroeg twee klassen om een vragenlijst te beantwoorden en beloonde ze met een geschenk dat tijdens het gehele experiment vóór hen bleef liggen. In een van de sessies was deze prijs een dure pen; in een andere sessie was het een reep Zwitserse chocola. Aan het eind van de zitting toonde de proefleider het andere geschenk en gaf hij iedereen de gelegenheid om zijn of haar geschenk voor het andere in te ruilen. Slechts ongeveer rn procent van kantoor huren nijmegen de deelnemers koos ervoor om het geschenk in te wisselen. De meesten van hen die de pen hadden gekregen, hielden daaraan vast, en ook degenen die de chocola hadden gekregen, wilden die niet afstaan.