De leefmilieuverordening

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Instrumenten Om het doel van de WSDV te kunnen bereiken, zijn daarin de volgende instrumenten opgenomen: a de leefmilieuverordening; b het stadsvernieuwingsplan.
Ad a Leefmilieuverordening De wet biedt aan de gemeente de mogelijkheid om een leefmilieuverordening vast te stellen. Volgens art. 9 WSDV strekt de leefmilieuverordening tot wering van dreigende en tot stuiting van reeds ingetreden achteruitgang van de woon- en werkomstandigheden winkel huren breda in en het uiterlijk aanzien van het (de) bij
298 8 Overige wetten voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
de verordening aangewezen gebied( en). Alleen gebieden die in hoofdzaak worden gebruikt voor bewoning, het midden- en kleinbedrijf en kantoren komen in aanmerking om te worden aangewezen in een leefmilieuverordening. De leefmilieuverordening heeft aldus de functie om te winkel huren enschede helpen voorkomen dat een verpauperingsproces inzet of doorzet. Het stadsvernieuwingsplan (zie ad b) biedt vervolgens de basis voor de uitvoering van de bedachte verbetering. Daarom kan een leefmilieuverordening goed dienst doen voorafgaand aan een stadsvernieuwingsplan, maar er bestaat geen plicht om een leefmilieuverordening vast te stellen.
Volgens art. 9 lid 3 WSDV kunnen de voorschriften in de leefmilieuverordening betrekking hebben op: het oprichten of winkel huren almere door verbouwing tot stand brengen van bouwwerken; de toelaatbaarheid van werken en werkzaamheden die geen bouwactiviteiten zijn (aanlegactiviteiten); het gebruik van grond en opstallen.
De leefmilieuverordening maakt het mogelijk de verschillende belangen voor een bepaald gebied af te wegen en keuzen te maken. Indien een leefmilieuverordening is vastgesteld, heeft dit een aantal gevolgen: In art. 44 Wonw zijn limitatief de weigeringsgronden opgenomen bij het verlenen winkel huren nijmegen van een bouwvergunning. De WSDV voegt er een weigeringsgrond aan toe: art. 17 bepaalt namelijk dat een bouwvergunning ook moet worden geweigerd als het bouwwerk in strijd is met de bepalingen van de leefmilieuverordening.