De logistieke functie

Wat is de beste inrichting van de logistieke functie in een organisatie?
Met behulp van het begrip logistiek concept hebben wein dit hoofdstuk de basis gelegd voor een raamwerk dat we voor alle vier de in figuur 1.3 genoemde deeltrajecten van de logistiek zullen gaan hanteren.
Hoe ziet het logistiek concept kantoor huren per uur breda eruit? Het logistiek concept kan per bedrijfverschillend worden ingevuld. Nadat eerst duidelijkheid moet worden geschapen over de concurrentiestrategie en de daarvan afgeleide logistieke doelstellingen, moeten er beslissingen worden genomen over de grondvorm, het besturingssysteem, het informatiesysteem en de personele logistieke organisatie.
Welke grondvormen kunnen er kantoor huren per uur enschede binnen de logistiek worden onderscheiden? Het zorgvuldig bepalen van de gewenste ligging van het klantenorderontkoppelpunt (KOOP) vormt een belangrijke bijdrage aan het optimaliseren van de logistiek. Om die reden vinden we de keuze van een logistieke grondvorm dan ook een strategische beslissing. We hebben zes grondvormen onderscheiden, namelijk pijplijn, keten, shared resource, convergentie, divergentie en het netwerk.
Welke manieren bestaan er om de logistiek te besturen? Bij de logistieke besturing hebben we aangegeven dat de kwaliteit van
de vraagvoorspelling zeer bepalend is of men nu push of pull kan besturen. In een keten zijn er veel voorraadpunten. Die kantoor huren per uur almere kunnen (individueel) klassiek of integraal worden aangestuurd.
Hoe ziet de ontwikkeling van de logistieke organisatie eruit? De logistiek kan centraal of decentraal worden georganiseerd. Vooren nadelen van beide opties zijn besproken. Logistiek heeft zieh ontwikkeld van een functioneel gebied tot een procesgerichte activiteit.
Hoe kan logistiek het ondernemingsresultaat be”invloeden? De invloed van logistieke beslissingen op het ondernemingsresultaat valt niet te verwaarlozen. Veel posten op de balans van een onderneming kunnen door logistiek worden be”invloed. We noemen voorraden van grondstoffen tot eindproduct. Maar ook vaste activa kunnen variabel worden gemaakt door het uitbesteden van de logistiek.
Welke logistieke gevolgen kunnen we ontlenen aan omzet-en winstanalyses? Op zieh is een Pareto-analyse, waarbij gekeken kantoor huren per uur nijmegen wordt welk product of welke klant hoeveel bijdraagt aan de omzet, een goede start. Maar veel verkochte producten hebben vaak een Jage marge, terwijl de marge op minder verkopende producten hager kan zijn. Alle producten in het assortiment van een onderneming moeten zowel op omzet als winstbijdrage worden beoordeeld.