De manager op middelbare leeftijd

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De manager op middelbare leeftijd (35-42 jaar) Deze periode kenmerkt zich door de dreigende midlife-crisis. De succesvolle manager van middelbare leeftijd is zo’n 70 tot 80 procent van zijn energie kwijt aan zijn baan en begint zich zorgen te maken over de consequenties hiervan voor zijn gezin. Na een periode van bewustwording zal hij kiezen voor een meer harmonieuze flexplek huren breda verhouding tussen werk en privé-leven. Behalve aandacht voor zijn vrouw en kinderen ontwikkelt zich ook een actiefvrijetijdsleven in de vorm van sport, hobby’s en intellectuele interesses. De carrière vraagt alleen nog om speciale aandacht indien daarin sprake is van een crisis. Volgens Evans en Bartolomé dreigt er pas echt een midlife-crisis indien er op een van de gebieden -werk, relatie vrouw en I of kinderen en relatie met vrienden -iets fundamenteel fout gaat. De oudere manager (42-65 jaar) In deze leeftijdscategorie zien we dat de managers zich los beginnen te maken van hun carrière. Toch blijft het werk in deze fase belangrijk, maar de carrière staat als doel op zich niet meer op de voorgrond. Immers de meeste managers hebben dan al de top in hun carrière weten te bereiken. Er is sprake van een gelijkmatige verdeling van aandacht over de drie verschillende carrières. Het meest aan het hart ligt hem de relatie met zijn kinderen. Hiervan wil hij op de eerste plaats de balans opmaken om vast te stellen of deze ‘carrière’ geslaagd is of mislukt. Verder bekommert ongeveer 60 procent van de managers in deze leeftijdscategorie zich over hun flexplek huren almere levensstijl. De jaren in deze levensfase vormen voor de manager dan ook een periode van herwaardering, van het in twijfel trekken van eigen waarden, prestaties en leefwijze. De integratie van zijn werk en privé-leven verloopt in deze fase constructief of gefragmenteerd. In het laatste geval wordt niet langer gezocht naar nieuwe uitdagingen, in tegenstelling tot de eerste optie waarbij de manager juist wel nieuwe mogelijkheden vindt om zich binnen of buiten zijn werk te ontplooien.
Het pensioen? Uit een onderzoek van het raadgevend bureau Twijnstra Gudde is gebleken dat slechts 30 procent van de managers gezond de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Van de overige groep komt 40 procent in de WAO terwijl 30 procent de pensioengerechtigde leeftijd niet haalt. Daarom wordt er steeds meer voor gepleit om op leeftijd gekomen managers een stap opzij of terug op de carrièreladder te laten zetten. Dit is vanzelfsprekend afhankelijk van de manager. Bovendien ligt de ‘top’ van een manager tussen zijn veertigste en vijftigste. Daarna nemen de meeste van zijn kwaliteiten (snel) af. In veel situaties is het beter om afstand te doen van een functie, dan op zijn plaats te blijven zitten en een gevaar te betekenen voor de continuïteit van de organisatie. Dit betekent niet dat de persoon ook de organisatie moet verlaten. Op een andere manier kan de organisatie van de opgebouwde deskundigheid gebruik maken en kan de persoon in kwestie nog een aantal interessante jaren tegemoet gaan. Behalve aan een andere functie kan tevens gedacht worden aan deeltijdarbeid of een adviesfunctie.