De maximale functionele flexibiliteit

De maximale functionele flexibiliteit en aanpasbaarheid wordt bereikt door bouwkundige en technische systemen aan elkaar te koppelen wat betreft functionele levensduur. In technisch opzicht zou het casco robuust mogen zijn, sterk en slijtagebestendig en geschikt voor uitbreiding door optoppen Bedrijfspand huren in Breda en aanhangen. Verder is de uitdaging voor exploitanten van vastgoed om de gebruikskosten van vastgoed zo laag mogelijk te houden. Het terugdringen van de energiekosten is in bestaand vastgoed moeilijker te verwezenlijken dan bij nieuwbouw. De verwachting is dat het niet meer lang zal duren voordat er gebouwen bedrijfspand huren Enschede zullen verschijnen die meer energie produceren dan nodig is. Zo ontstaat een potentiële energieleverancier. De kwaliteit van nieuwbouw sluit beter aan bij de actuele vraag van de eindgebruikers, maar dit brengt met zich mee dat elke nieuwbouw de bestaande bouw verder in de schaduw zet. Nieuwbouw kan leegstand in de bestaande bouw betekenen en prijseffecten zullen dan ook niet uitblijven. Voor vastgoedbedrijven is het dus belangrijk dit marktevenwicht niet te doorbreken. Voor de afnemers is enig overaanbod zonder veel leegstand 277 8. 1 VASTGOEDMANAGEMENT een ideale situatie. Afstemming tussen de instandhouding van vastgoed en investeren in vastgoed wordt daarmee een belangrijk aandachtspunt op het beleidsvlak. 8.1 Business case bedrijfsruimte huren Almere  Voor een project is het verstandig een business case op te stellen alvorens daadwerkelijk te investeren (zie ook C.A.J. van Beukering, Vastgoedontwikkeling, 2008, hoofdstuk 6 en 1 1 ). Het management van het vastgoedbedrijf zal eerst willen weten of er een zakelijke rechtvaardiging is voor het project. De business case vloeit altijd voort uit het strategische beleid van het vastgoedbedrijf. Als zich een project aandient moet het wel passen binnen de doelstellingen van het vastgoedbedrijf. Dat zijn niet altijd financiële eisen. De eerste afweging om een project door te laten gaan is een ondernemersafweging. Wat gebeurt er als we het project niet uitvoeren? Zal het project genoeg rendement opleveren, bijvoorbeeld financieel en maatschappelijk? De tweede afweging, de managementafweging, richt zich meer op de risico’s. Welk beslag legt het project op de middelen en de mensen van het vastgoedbedrijf? Past het project in de planning,en kunnen we het aan qua tijd bedrijfspand huren in nijmegen en kennis? Wanneer de ondernemersafweging en de managementafweging positief uitvallen is er sprake van een zakelijke rechtvaardiging voor het project. Het project krijgt dan verder vorm in het uit te werken projectplan, inclusief projectorganisatie. Het ontwerp van het project start met het opstellen van het ambitiedocument. Dit is nodig om met belanghebbenden inhoudelijk over het project te kunnen communiceren, met name het ontwerpteam. De business case zal uiteindelijk door het management moeten worden beoordeeld, waarbij het management uiteindelijk de knoop kan doorhakken om te komen tot een gevalideerde business case. De business case bevat de volgende informatie ( zie ook A. van den Akker, Prince2, methode voor projectmanagement, 2006): redenen: de reden waarom de projectresultaten (vastgoedproduct) nodig zijn voor de organisatie; opties: de alternatieven die zijn overwogen om tot het beoogde resultaat te komen. De argumenten voor de gekozen optie; – baten: de voordelen of besparingen die uit het projectresultaat worden verwacht, in meetbare termen en facultatief. Ook niet onbelangrijk: de resultaten die niet meetbaar zijn; – risico’s: de voornaamste risico’s die de business case bedreigen; – tijd en geld: de kosten voor dit project; – investeringsanalyse: de afweging tussen kosten (voor het project, maar ook voor onderhoud en beheer tot en met het afstoten van het project door sloop, herontwikkeling of verkoop) en baten. De investering (het project uitvoeren) wordt afgezet tegen de do nothing-optie. Ook wanneer het project niet wordt uitgevoerd zijn er kosten en baten.