De moderne informatietechnologie

Vroeger lag daarmee de taakstructuur voor langere tijd vast, omdat het model identiek bleef en het productievolume constant. Maar in de flexibele autoproductie van vandaag veranderen beide variabelen kantoorruimte huren breda voortdurend. De flexibilisering van het productieproces heeft zieh voltrokken in twee stadia. De eerste stap was de invoering van hetjust-in-time-principe,dat in de jaren 1960-1970 werd ontwikkeld door de Japanse auto-industrie. Door exact het tijdstip voor te schrijven waarop een bepaald onderdeel op de productieband moest verschijnen, werden in eerste instantie de tussenvoorraden drastisch kantoorruimte huren enschede gereduceerd. Vaak is nog maar voor een half uur productie aan materialen aanwezig;de rest is op afroep beschikbaar bij de toeleverancier. lnmiddels is de flexibilisering van het productieproces weer een stap verder doorgevoerd. Nu verschijnen, al naar gelang de wens van de klant, op het ene moment drie, op het andere vijf deuren op het werkstation ‘deurenmontage’. Omdat het monteren van vijf deuren meer tijd vergt dan van drie, wisselen de tijdcycli voortdurend. De verschillen in bewerkingstijd die ontstaan door meer of minder bewerkelijke productiehandelingen, worden geneutraliseerd door de volgorde waarin de wagens op de band verschijnen te varieren.Wat op het ene werkstation aan productietijd ‘verloren’ gaat, wordt door een korter durende bewerking op het andere weer opgevangen. Dat is het principe van actua/ sequence production. In dit systeem krijgen de toeleveranciers niet alleen de exacte tijd van aanlevering voorgeschreven (just-in-time), maar ook de exacte volgorde van aanlevering. Het is kantoorruimte huren almere een proces van voortdurende variatie dat steeds doorgaat. Het sturen op tijd en volgorde tezamen is alleen mogelijk dankzij de sterk toegenomen rekencapaciteit van de moderne informatietechnologie.
Wat voor werk blijft er over?
Met een investering van 410 miljoen dollar in nieuwe persen, robots en productielijnen heeft Ford in Keulen een flexibele kantoorruimte huren nijmegen fabriek van de toekomst neergezet. Nog eens 64 miljoen dollar is geĀ·investeerd in een industriepark in de onmiddellijke omgeving, waar twaalf toeleveranciers onderdelen rechtstreeks aan de productielijn leveren.