De neoklassieke economische theorie

De neoklassieke economische theorie (de dominante stroming in de discipline vandaag de dag) stelt dat, wanneer als gevolg kantoorruimte huren breda van technologische innovatie de productiviteit stijgt, er een nieuw economisch evenwicht zal ontstaan waarin de productie, de rede Ionen, de kantoorruimte huren enschede consumptie ende investeringen allemaal een hoger niveau zullen bereiken. Als zo’n evenwicht niet tot stand komt, is de enige verklaring dat er verstoringen plaatsvinden in de soepele werking van de markt, met name de arbeidsmarkt. Veel economen stellen dat dat vooral in Europa het geval is. Rigide arbeidswetgeving zou volgens deze theorie verhinderen dat de beschikbare arbeid wordt ingezet waar deze het grootste kantoorruimte huren almere maatschappelijk nut oplevert. Tevens zou zij, door de Ionenkunstmatig hoog te houden, de werkenden beschermen ten koste van de werklozen. De overheid dient alle regels af te schaffen die de werking van de markt verstoren, luidt de remedie. De theorie is op zichzelf juist. Maar dat betekent niet dat de geschiedenis
van de naoorlogse periode zieh zal herhalen. Want er zijn fundamentele verschillen tussen toen en nu.
In de eerste plaats maakte de industriele sector in de jaren vijftig een enorme productiviteitsgroei door. Dat kantoorruimte huren nijmegen effect ontstond doordat in Europa de principes van de massaproductie pas in de naoorlogse jaren in volle omvang werden toegepast. Op dit moment gaat de industrie dezelfde weg als de landbouw toen en moet de dienstensector het surplus aan arbeidsaanbod opvangen. Daar is de productiviteitsgroei echter van oudsher veel lager dan in de industrie, omdat de invloed van de techniek op het productievolume geringer is. Dienstverlening is in de eerste plaats mensenwerk. Op z’n best zal het productiviteitseffect dus eerder eenzijdig dan tweezijdig ZlJn.