De ononderbroken lijn

De ononderbroken lijn in figuur 6.6 geeft de startmomenten van de bestellingen weer en de daaraan verbanden bedragen. De bedragen die hiermee gemoeid zijn, staan in kolom III van tabel 6.3. Deze cumulatieve kantoor huren breda financiele verplichtingen zijn afte leiden uit de kosten per product (kolom II) en de startmomenten uit figuur 6.5. Als er tussentijds een planningwijziging kamt, zal de leverancier het product toch afleveren op de afgesproken datum. Deze datum wordt door de gestippelde lijn weergegeven. Gebied a geeft het bestelrisico aan. Het is zaak dat dit oppervlak zo klein mogelijk gemaakt wordt. De gemaakte kosten starten op het kantoor huren enschede moment dat de goederen ontvangen worden. Men moet dan de leverancier betaten. Deze kosten zijn weergegeven in figuur 6.6 met de stippellijn. Over de dan ontvangen goederen moet rente worden opgebracht tot het product gereed is (week 11). Dit rentebedrag wordt in figuur 6.6 weergegeven door oppervlak b. De rentekosten kunnen aanzienlijk worden gereduceerd door de dure delen pas in het laatste gedeelte van het productieproces in te bouwen. Vaak is het dan nodig om de constructie hiervoor aan te passen. Dit gebeurt veel bij het inbouwen van motoren in boten en vliegtuigen. Deze wijze van presenteren van de toegevoegde waarde in de keten wordt steeds meer uitgevoerd in de vorm van een zogenoemde value stream map Value stream (VSM). Deze techniek zien we als een ‘lean’ -techniek. Hierop kamen we map (VSM) terug in
Het voorbeeld van onze verzamelwagen is erg illustratief voor het weergeven van de verbetermogelijkheden in een keten. De opzet is dat we de waardetoevoeging van ons product dusdanig moeten doen kantoor huren almere dat we zo veel mogelijk rendement maken. In figuur 6. 7 is dat duidelijk gemaakt aan de hand van vijf mogelijke wijzigingen.
FIGUUR 6.7 Wenselijke verandering in het verloop van de verplichtingen en kosten
Gewenste wijzigingen 1 Later bestellen 2 Later maken 3 Van anoniem naar ordergestuurd
1 Later bestellen. Door het product later te bestellen lopen we veel minder risico. De inkoper zal zieh moeten concentreren op een korte doorlooptijd van bestelling tot levering. Des te korter dit wordt, des te minder problemen zijn er bij wijzigingen in de voorspellingen. 2 Later maken. Door een wijziging in de stuklijst kan het mogelijk zijn om producten in een kortere doorlooptijd te maken. 3 Va n anoniem naar ordergestuurd. Als het mogelijk is de doorlooptijd na het KOOP te verkorten, kan de planning van bepaalde producten veranderen van sturing op basis van voorspellingen naar ordergestuurd. Daardoor is er geen risico meer aanwezig bij het doen van de bestelling. 4 Lagere kostprijs. Een van de meest gewenste verbeteringen is het verlagen van de kostprijs. Dit is echter ook wel de moeilijkste. 5 Kortere cumulatieve kantoor huren nijmegen doorlooptijd/levertijd. Het verkorten van de langste levertijd kan heel veel verbeteringen teweegbrengen. Hierdoor zal de voorspelhorizon korter worden. Dat betekent meestal een betere voorspelbaarheid. Door deze nauwkeurigheid zal het mogelijk zijn met minder voorraad uit te kunnen.
Bij ‘Jean’ gaat het erom de verspilling uit de keten te halen. De vijf stappen kunnen daartoe zeer behulpzaam zijn. Dat moet echter wel in overleg met engineering, inkoop en productie. Door gezamenlijk deze waardeketen in kaart te brengen ende vijf verbeterslagen op hun mogelijkheid toetsen, zijn enorme verbeteringen mogelijk.