De output van het proces

Een proces verloopt beheerst als de output van het proces aan vooraf bepaalde voorwaarden of  Bedrijfspand huren in Breda eigenschappen voldoet. Het vastgoedmanagementproces zet de vraag naar vastgoeddiensten om in een aanbod van vastgoeddiensten. Om dit proces te beheersen zijn de volgende zaken van essentieel belang: – er moet een doeltoestand zijn. De bedrijfspand huren Enschede vastgoedmanager moet exact weten hoe en wat de output of de eindtoestand van het vastgoedmanagementproces moet zijn. Deze kwaliteitseisen volgen uit en zijn vastgelegd in het strategische voorraadbeleid van het vastgoedbedrijf; – het systeem moet de doeltoestand kunnen bereiken. Met andere bedrijfsruimte huren Almere woorden: de doelen van het strategische voorraadbeleid moeten realistisch en haalbaar zijn; – er moeten mogelijkheden zijn om in het proces te kunnen ingrijpen en daarmee het systeemgedrag te kunnen bedrijfspand huren in nijmegen veranderen. De vastgoedmanager moet kunnen beschikken over de kennis, middelen en bevoegdheden om de maatregelen te nemen die nodig zijn om de kwaliteitseisen te bereiken. 1 46 VASTGOEDMANAGEMENTCONCEPT Figuur 5-9 De hoofdprocessen van vastgoedmanagement � Financiën, administratie, juridisch, etc. c c § -� Personeel en organisatie � -� � � Inkoop Ü Facilitaire dienst -� � Beheer E � � <;. (Her)ontwikkeling 5.9 In ’t Veld beschrijft vier fundamentele methoden om een proces te beheersen. Dit zijn: 1. sturen en regelen; 2. voorwaartskoppeling; 3. terugkoppeling; 4. toevoegen van het ontbrekende. Sturen Men spreekt van sturen wanneer – gegeven een norm (het stuursignaal) – een stuurorgaan de ingrepen bepaalt in het systeem, die nodig zijn om de output aan de gegeven norm te laten voldoen. Schematisch ziet dit er als volgt uit ( figuur 5-1 0). Voorbeelden van een stuursignaal met betrekking tot het vastgoedmanagement zijn het Bouwbesluit en de Arbowetgeving. De vastgoedmanager stuurt het vastgoedmanagementproces zo aan dat de vastgoeddiensten aan deze regelgeving voldoen.