De productiviteitsparadox

De productiviteitsparadox lijkt dus nog steeds actueel te zijn. Kennelijk zijn de leiders van onze ondernemingen er niet in geslaagd al die veranderingen in de organisatie van ons werken al die nieuwe technologische mogelijkheden om te zetten in tastbare vooruitgang.
Meer managers, meer kantoorruimte huren breda verdringing
Het kan haast niet anders dan dat de oorsprong van deze stagnatie ligt in de structuur van het productieproces. Uit de voorgaande hoofdstukken kunnen
207
we een viertal ‘meetpunten’ destilleren met betrekking tot de wijze waarop het werk in onze samenleving wordt kantoorruimte huren enschede georganiseerd. Nog veel routinewerk. In hoofdstuk 5 (tabel 2) zagen we dat ruwweg een derde van het werk in Europa kan worden omschreven als tayloristisch van aard: machinegebonden, kortcyclisch en monotoon. De taakcyclus in de autofabriek is opgerekt tot welgeteld i,7 minuut. In het callcenter zullen de kortstetelefoongesprekken (25 seconden) weldra worden overgenomen door de sprekende computer. Maar in wat resteert als ‘maatwerk’ is de taakcyclus nog steeds gemiddeld slechts drie minuten. En in beide gevallen zien we een strakke supervisie over elke handeling in het proces. Kennelijk ontwikkelt de inhoud van het werk zieh niet zoals de profeten van de kenniseconomie voorspellen. En dat is niet voor het eerst. Ook toekomstvisioenen als de ‘onbemande fabriek’ en het ‘papierloze kantoor’ zijn geen werkelijkheid kantoorruimte huren almere geworden. De technologische ontwikkeling, waarop dit soort voorspellingen waren gebaseerd, biedt onvoldoende houvast om uitspraken te doen over de inhoud van het werk in de toekomst. Waarom neemt die ene man in de autofabriek nog steeds met de hand werkstukken af, die in de stadia daarvoor door robots zijn verplaatst? Omdat de mens uiteindelijk toch flexibeler is dan de machine, zegt de personeelsmanager desgevraagd. Kennelijk blijft er nog veel residu-arbeid over, waarvan werd verwacht dat die al lang zou zijn weggeautomatiseerd. Weinig echte autonomie. Volgens Drucker stelt het besturen van ‘kennisproductie’ heel andere eisen kantoorruimte huren nijmegen aan het management. Managers zouden autonomie moeten creeren in plaats van controle uit te oefenen; zij zouden innovatie moeten stimuleren in plaats van herhaling en kwaliteit moeten realiseren v66r kwantiteit.