De resultaten

Steeds moeten de resultaten die op een bepaald terrein worden geboekt, aan de andere doelstellingen worden getoetst. Het gevolg hiervan is dat verbetering van de customer service (het uiteindelijke doel) zodanig kantoor huren per uur breda moet plaatsvinden dat de doelstellingen ten aanzien van doorlooptijd, leveringsbetrouwbaarheid en flexibiliteit (met hun kostenconsequenties) steeds onderling in balans blijven. Van de drie genoemde doelstellingen be’invloedt de leveringsbetrouwbaarheid de customer service (de tevredenheid van de klant) het meest direct. Leveringsonbetrouwbaarheid schept namelijk een onzekere situatie die, meer kantoor huren per uur enschede nog dan een lange levertijd ( doorlooptijd), als onprettig wordt ervaren. Immers, met een lange doorlooptijd kan nog rekening worden gehouden.
FIGUUR 3.4 Logistieke doelstellingen zijn onderling afhankelijk • -. . .
De gewenste customer service kan vaak op karte termijn veilig worden gesteld door de voorraad op de juiste plaats in het productieproces zodanig te verhogen dat steeds ( afhankelijk van de gewenste servicegraad) uit voorraad kan worden geleverd. Het nadeel ervan is dat dit leidt tot hagere (voorraad)kosten. Wanneer de samenstelling van deze extra benodigde voorraad wordt geanalyseerd, blijkt dat leveringsonbetrouwbaarheid vaak de grootste voorraadverhoging kantoor huren per uur almere veroorzaakt. De oorzaak hiervan is dat voorraden voor het bufferen van leveringsonbetrouwbaarheid exponentieel toenemen met de gewenste servicegraad; dit in tegenstelling tot de extra voorraden die nodig zijn om een lange doorlooptijd te overbruggen of om een inflexibele productieorganisatie af te dekken. Leveringsbetrouwbaarheid blijkt van de drie doelstellingen dus ook de grootste invloed op het (voorraad)kostenniveau uit te oefenen. Dit heeft consequenties voor de wijze waarop de logistieke prestatie het beste kan worden verbeterd. Het verdient de voorkeur eerst die maatregelen te nemen die de leveringsbetrouwbaarheid zeker stellen, en kantoor huren per uur nijmegen  pas daarna de maatregelen die gericht zijn op verkorting van de doorlooptijd, verhoging van de flexibiliteit en verlaging van de integrale kosten.
Deze laatste maatregelen moeten zorgvuldig en stap voor stap worden uitgevoerd; immers, zij kunnen de leveringsprestatie onmiddellijk be”invloeden. Het is belangrijk dat de effecten op de leveringsbetrouwbaarheid steeds snel worden gesignaleerd, opdat direct kan worden bijgestuurd.
TUSSENVRAAG 3.1 Waarom moet er eerst duidelijkheid zijn over de concurrentiestrategie en de logistieke doelstellingen?