De twee elementen

Het zijn de twee elementen die de ‘humaniseringsbeweging’ eerder over het hoofd had gezien. In de eerste plaats werd verbetering van de kwaliteit van het werk beschouwd als een doel op zichzelf, zonder daarbij rekening te houden met de economische aspecten van een herstructurering van het productieproces. Daarmee werd dit doel iets wat het management moest worden kantoorruimte huren breda afgedwongen. Werkgevers zijn in het algemeen niet bereid hun productieproces aan te passen, uitsluitend om het welzijn van hun werknemers te verbeteren. Het tweede aspect was de gefragmenteerde aanpak. De ‘proeftuinen’ zijn echt verleden tijd. Directe participatie kan zes vormen aannemen (zie tabel 4):
Tabe! 4 Vormen van directe participatie in 10 Europese landen (% betrokken werknemers)
vorm individueel overleg: rechtstreeks individueel overleg: op afstand
groepsoverleg: tijdelijke groepen kantoorruimte huren enschede groepsoverleg: permanente groepen individuele delegatie
taak- en projectgroepen 32 productieteams 31 bredere verantwoordelijkheid bij de uitvoering van taken productieteams met ruimere bevoegdheden 54 33
Vanzelfsprekend kunnen in dezelfde organisatie meerdere varianten voorkomen. Zo meldde 25% van de ondervraagde werknemers twee vormen, 22% drie vormen en 16% vier vormen. Niet al deze vormen van participatie verdienen overigens applaus. In een strakgeorganiseerde productieomgeving worden mensen niet geacht na te denken over hun werk. Maar als ze dat toch doen kan het management hen daar niet van weerhouden. Dus wordt daarvoor een uitzondering op de regel ontworpen: de ideeenbus, een voorbeeld van participatie op afstand. Een vorm van directe participatie verdient meer aandacht: groepsdelegatie. In het oude systeem van de massaproductie vormt de individuele functie, teruggebracht tot de kleinst denkbare kantoorruimte huren almere taakinhoud, de elementaire bouwsteen van de productiestructuur. Groepsdelegatie is gebaseerd op de erkenning dat de individuele werknemer te beperkt is in zijn mogelijkheden om als elementaire eenheid van de productiestructuur te fungeren. Het alternatief is de introductie van zelfsturende teams, ook wel semi-autonome productiegroepen genoemd. Onder een zelfsturend team wordt verstaan een permanente groep werknemers die tezamen zelfstandig een relatief breed en afgerond geheel van productietaken verrichten, waarmee de regelcapaciteit in kantoorruimte huren nijmegen overeenstemming is gebracht. Met andere woorden, de leden van een zelfsturend team ‘lossen hun eigen problemen op’.