De vergunningprocedure

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De vergunningprocedure die gevolgd moet worden na een aanvraag, is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure uit afdeling 3.4. Awb (art. 7 WVO). Het belangrijkste instrument van de WVO is het kantoorruimte huren breda lozingsverbod. Het is verboden om zonder vergunning afvalstoffen, verontreinigde of schadelijke stoffen in welke vorm dan ook in oppervlaktewater te brengen (art. 1 WVO). Lozingen kunnen plaatsvinden via een werk (bijvoorbeeld een pijp, een goot) of op een bepaalde wijze (bijvoorbeeld vanuit tankauto’s of schepen). Indirecte lozingen, bijvoorbeeld via een gemeentelijke riolering, vallen er niet onder. Een particulier huishouden heeft dus geen WVO-vergunning nodig, maar de beheerder van het werk, in dit kantoorruimte huren enschede geval van de riolering, wel. De beheerder van de riolering stelt zelf regels aan de lozingen op de riolering in de vorm van de gemeentelijke lozingsverordening. WVO-vergunningsvoorschriften mogen ook bepalingen bevatten die niet gericht zijn op de waterkwaliteit maar strekken tot bescherming van de werking kantoorruimte huren almere van een zuiveringsinstallatie.
Normstelling De WVO kent als vorm van normstelling de grenswaarden. Grenswaarden bepalen de maximale concentratie of gewichtshoeveelheid van een vervuilende stof in de lozing. Milieukwaliteitseisen op grond van de Wet milieubeheer kunnen betrekking hebben op de kwaliteit die het oppervlaktewater kantoorruimte huren nijmegen op een bepaald tijdstip moet hebben.
Heffingen De uitvoerders van de wet, de waterkwaliteitsbeheerders, mogen heffingen opleggen ter bestrijding of voorkoming van verontreiniging van oppervlaktewateren.