De vormen van e-procurement

De vormen van e-procurement zijn in figuur 5.9 ingedeeld in het inkoopbesturingsproces en het inkooptransactieproces. Hiermee worden twee hoofdvormen van e-procurement gevormd: e-informing en e-transacting. Er bestaan kantoor huren breda veel verschillen in de manier waarop de vormen van e-procurement in wetenschappelijk onderzoek worden omschreven. Van Weele (2008) onderscheidt bijvoorbeeld drie vormen, namelijk e-marketplaces, e-catalog solutions en e-reverse auctioning. Fraser Johnson en Klassen (2005) onderscheiden weer de vormen e-coordination, e-sourcing en e-communities. Deze vormen worden echter altijd weer teruggezien in de beschrijving van Harink (2004) en daarom wordt deze manier van het opdelen van het begrip e-procurement, in verschillende vormen, in dit boek aangehouden. We gaan nader op die twee hoofdvormen in. Ook komen e-marketplaces en e-ordering aan de orde.
E-informing E-informing omvat het gebruikmaken van internettechnologie in het inkoopbesturingsproces. Dit betreft kantoor huren enschede het ontvangen, eventueel bewerken en verspreiden van inkoopinformatie, waarbij die inkoopinformatie afkomstig is van, of bestemd is voor interne en/of externe partijen. Inkoopinformatie is hierbij informatie die te gebruiken is in, ofvoortvloeit uit het inkoopproces, zoals afgesloten contracten en ontvangen facturen. De vormen van e-procurement die onder deze hoofdvorm geplaatst kunnen worden zijn purchasing intelligence en e-contract management (Harink, 2004). Purchasing intelligence betreft het omzetten van data tot inkoopinformatie om de prestaties van de inkoopfunctie weer te geven en te verbeteren. Het bepalen en meten van prestatie-indicatoren inclusief kantoor huren almere streefwaarden, behoort ook tot dit begrip. Op basis van purchasing intelligence kunnen beslissingen sneller gemaakt worden en gewenste acties worden opgestart. Deze vorm van e-procurement wordt binnen het hele inkoopproces toegepast en wordt gezien als een steeds vaker gebruikte vorm in de toekomst. Het verschil tussen e-contract management en het ‘oude’ contract management is het gebruikmaken van een ondersteunend IT-systeem waarin contracten opgenomen zijn. Medewerkers van een organisatie kunnen gebruikmaken van dit systeem om bijvoorbeeld kantoor huren nijmegen bruikbare contracten te vinden en om te sturen op naleving van contracten.
E-transacting E-transacting betreft het gebruikmaken van internettechnologie in het inkooptransactieproces. Dit betekent het gebruikmaken van internettechnologie bij het specificeren, selecteren, contracteren, bestellen en bewaken, en bij de nazorg. De vormen van e-procurement die hierbij horen zijn e-sourcing, collaborative product commerce, e-tendering, e-reverse auctioning, web-based ERP en e-ordening (Harink, 2004). Met e-sourcing kunnen wereldwijd nieuwe leveranciers, producten en diensten worden gezocht, met gebruikmaking van internettechnologie. Dit identificeren vindt plaats in de specificatiefase van het inkoopproces, waarin de inkoopbehoefte wordt vastgesteld (Van Weele, 2008). In deze fase past ook de vorm collaborative product commerce ( CPC). CPC betreft het samenwerken van verschillende organisaties met leveranciers en eventueel potentiele afnemers, over het ontwerpen en/ of inkopen van te verkopen producten. Ook deze vorm zal naar verwachting steeds vaker toegepast gaan worden.