Een absolute voorwaarde

Agrarische productie, bevolking en industriele productie, 1750-1910
( Groot-Brittannie, 1910=100) De grafiek vertelt het verhaal van de Engelse economie in de i8e en i9e eeuw in een notendop. Wat kantoorruimte huren breda opvalt is de steile groei van de agrarische productie gedurende de periode 1750-1860, veel sneller dan de groei van de bevolking. Pas in het midden van de i9e eeuw zien we een versnelling van de industriele productie. De neergang van de agrarische productie in Engeland vanaf het midden van de i9e eeuw heeft kantoorruimte huren enschede een politieke oorzaak. Groot-Brittannie was het eerste land dat zieh, vanafhet midden van de i9e eeuw, bekeerde tot het principe van de vrijhandel. Nadat de protectionistische Corn Laws in 1846 waren afgeschaft, werden de monden van het groeiende leger industriearbeiders in toenemende mate gevoed door goedkope Amerikaanse graanimporten. Daarmee werd tevens de basis gelegd voor de eerste fase van de globalisering, die zou duren tot 1914.
Een absolute voorwaarde waaronder de Industriele Revolutie kon plaatsvinden, was dat de landbouw de monden kon vullen kantoorruimte huren almere van het groeiende aantal stedelingen. Tussen 1800 en 1880 groeide Birmingham van 7i.ooo tot 4oi.ooo inwoners, Manchester van 75.000 naar 34i.ooo en Liverpool van 82.000 naar 553.000. Als men deze aantallen in mindering brengt op de beschikbare landbouwbevolking (Groot-Brittannie telde rond 1800 l0,5 miljoen inwoners; 29,7 miljoen rond 1880) dan moet de stijging van de agrarische productiviteit enorm zijn geweest. Even opmerkelijk is de aanvankelijk trage groei van de industriele pro
ductie in het begin van de i9e eeuw. Lage productiviteit leidde tot gruwelijke armoede en uitbuiting van de arbeidersklasse die kantoorruimte huren nijmegen Dickens in zijn romans zo levendig heeft beschreven. Pas vanaf het midden van de i9e eeuw zien we een sterke stijging van de industriele productie.