Een breed kader

In dit geval was presentatie binnen een breed kader duidelijk beter. Deze presentatie zal trouwens beter (of ten minste niet slechter) zijn in elk geval waarin verschillende beslissingen in samenhang kantoor huren breda beoordeeld moeten worden. Stel u een langere lijst van 5 eenvoudige (binaire) beslissingen voor die tegelijkertijd beoordeeld moeten worden. Het brede (omvattende) kader bestaat uit één enkele keuze met 32 opties. Een smal kader zal een reeks van 5 eenvoudige keuzen opleveren. De reeks van 5 keuzen is een van de 32 opties van het brede kader. Zal het ook de beste optie zijn? Misschien wel, maar kantoor huren enschede dit is niet erg waarschijnlijk. Een rationele beslisser zal zich natuurlijk oriënteren binnen een breed kader, maar Humans opereren van nature binnen smalle kaders. Dit voorbeeld laat zien dat het ideaal van logische consistentie met onze beperkte mentale vermogens niet bereikbaar is. Omdat we gevoelig zijn voor WYSIATI en opzien tegen geestelijke inspanning, zijn we geneigd over elk probleem dat zich voordoet een beslissing te nemen, zelfs als we speciaal geïnstrueerd zijn om problemen in samenhang onder ogen te zien. We beschikken noch over de geneigdheid, noch over de mentale middelen om onze voorkeuren tot een consistent geheel te maken, en deze consistentie komt ook niet langs magische weg vanzelf tot stand zoals in het model van de kantoor huren almere rationele actor.
Het probleem van Samuelson De grote Paul Samuelson, een reus onder de economen van de twintigste eeuw, vroeg eens aan een vriend of hij kop of munt zou willen gooien waarbij hij roo dollar kon verliezen of 200 dollar kon winnen. Zijn vriend antwoordde dat hij niet wilde wedden omdat hij het verlies van de roo dollar sterker zou voelen dan de winst van 200 dollar, maar dat hij er wel op wilde ingaan als hij roo van zulke weddenschappen mocht doen. Tenzij u zelf een expert bent in de beslissingstheorie, gaat u waarschijnlijk mee met de intuïtie van Samuelsons vriend dat meerdere malen meedoen met een heel gunstige maar riskante gok het eigen risico beperkt. Samuelson vond de reactie van zijn vriend interessant en ging kantoor huren nijmegen deze analyseren.
Hij bewees dat, onder enkele zeer specifieke omstandigheden, iemand die uit is op winst en die één enkele gok afwijst, ook een reeks van soortgelijke gokken moet afwijzen.