Een complexe beredenering

Het antwoord is dat complexe beredenering eigenlijk niet nodig is. Een kenmerk van Systeem 1 is het vermogen om verwachtingen te vormen en om verbaasd te zijn als niet aan deze verwachtingen flexplek huren breda wordt voldaan. Het systeem bedenkt ook mogelijke oorzaken van deze verrassing, doorgaans door uit recente verrassingen een mogelijke oorzaak te halen. Bovendien kan Systeem 2 de verwachtingen van Systeem 1 zo nodig ‘resetten’, zodat een normaal gesproken verrassende gebeurtenis bijna normaal wordt. Stel, men vertelt u flexplek huren enschede dat het driejarige zoontje van de buren vaak een hoge hoed draagt in de kinderwagen. U zult dan veel minder
verrast zijn als u hem daadwerkelijk met zijn hoge hoed voorbij ziet komen. In het experiment van Schwarz werd de achtergrondmuziek aangehaald als mogelijke oorzaak van de problemen bij het bedenken van voorbeelden. De ondervonden problemen kwamen toen niet langer als verrassing en hadden dus minder invloed op de taak van het inschatten van de eigen assertiviteit. Schwarz en zijn team ontdekten dat mensen die persoonlijk betrokken zijn bij de vorming van het oordeel, meer gefocust zijn op het aantal voorbeelden dat ze zich voor de geest kunnen halen en minder op ervaren gemak. Er werden twee groepen studenten gevormd, voor een onderzoekje naar de kans op hartziekten.6 De helft van de studenten had familieleden met hartziekten en de verwachting was dat deze flexplek huren almere studenten de onderzoekstaak serieuzer zouden opvatten dan de andere helft, die geen persoonlijke ervaring met hartziekte had. Alle studenten moesten drie of acht eigen gedragingen noemen die invloed hebben op het hart. (Sommigen werd gevraagd naar riskante gedragingen, anderen naar gezonde.) De studenten zonder persoonlijke ervaring met hartziekten gingen nogal losjes om met de taak en volgden de beschikbaarheidsheuristiek. De studenten die het moeilijk vonden om acht voorbeelden van riskant gedrag te noemen, dachten zelf niet in de gevarenzone te verkeren, terwijl de studenten die moeite hadden met het noemen van gezonde gedragingen, risico meenden flexplek huren nijmegen te lopen. Het patroon onder studenten met persoonlijke ervaring met hartziekten bleek echter omgekeerd – zij voelden zich juist veiliger als ze veel voorbeelden van gezond gedrag konden noemen en onveiliger als ze zich veel voorbeelden van schadelijk gedrag konden herinneren. Zij kregen ook eerder het gevoel dat hun toekomstige gedrag be├»nvloed werd door de ervaring van het inschatten van de risico’s.