Een experiment

De omslag van voorkeur kan bevestigd worden in een experiment waarin proefpersonen prijzen aan beide weddenschappen kantoor huren breda toekennen als onderdeel van een lange lijst, en ook tussen beide weddenschappen kiezen. De deelnemers zijn zich niet bewust van de inconsistentie en wanneer ze daarmee geconfronteerd worden, zijn hun reacties soms vermakelijk. Een klassiek voorbeeld is vastgelegd in een interview dat Sarah Lichtenstein in 1968 afnam bij een deelnemer. De proefleidster voert een lang gesprek met deze in verwarring geraakte kantoor huren enschede¬†proefpersoon, die eerst zijn voorkeur uitspreekt voor een van beide weddenschappen maar vervolgens bereid is te betalen om zijn voorkeur om te wisselen, en dit in de loop van het interview bij herhaling blijft doen. 4 Rationele Econs zouden zeker niet gevoelig zijn voor een omslag van voorkeur en daarom hield dit verschijnsel een uitdaging in aan het model van de rationele actor en de economische theorie die op dit model is gebaseerd. Deze uitdaging had onopgemerkt kunnen blijven, maar dat was niet het geval. Een paar jaar nadat de omslagen van voorkeur gerapporteerd waren, publiceerden twee vooraanstaande economen, David Grether en Charles Plott, een artikel in de prestigieuze American Economie Review waarin ze verslag deden van hun eigen onderzoek naar het verschijnsel dat Lichtenstein en Slovic hadden beschreven.5 Waarschijnlijk was dit het eerste onderzoeksresultaat van experimentele psychologen dat de aandacht van economen wist te trekken. Voor een wetenschappelijk artikel was de kantoor huren almere inleidende alinea van Grether en Plott ongebruikelijk dramatisch van toon, en de strekking van hun artikel was duidelijk: ‘Er heeft zich binnen de psychologie een geheel van gegevens en theorie ontwikkeld dat voor economen van belang is. Op het eerste gezicht staan de gegevens haaks op de economische theorie van voorkeur en hebben ze vergaande implicaties voor onderzoeksprioriteiten binnen de economie”. Dit artikel rapporteert de resultaten van een reeks van experimenten die kantoor huren nijmegen zijn opgezet om het werk van de psychologen te ontkrachten voor zover dit van toepassing is op de economie.’