Een inspirerende werkomgeving

On campus: de campus als opmaat voor een inspirerende werkomgeving Hightechbedrijven vestigen hun medewerkers bij voorkeur op een campus. Want intellectuele arbeid gedijt goedkoop kantoor huren breda vooral in een groene, mensvriendelijke omge- HU ISVESTINGSMANAGEM ENT 1 1 .6 ving, zo is de gedachte. Hightechprofessionals gedijen niet in een betonnen kolos. De campus is een mode in de wereld van de hightech. Een bedrijf dat ‘kenniswerkers’ in dienst heeft is het eigenlijk aan zijn stand verplicht om een campus te bouwen. Het grote voorbeeld van al die IT-bedrijven is Stanford University in Palo Alto. Stanford – daterend uit 1891 – is een enorm complex van gebouwen in klassieke goedkoop kantoor huren enschede stijl, omgeven door strak geschoren gazons met hier en daar een boom. Eekhoorns dartelen er vrolijk de paden op en de lanen in, slechts af en toe onderbroken door een langslopende student of docent “. Een campus moet vooral rust uitstralen. ( Bron: Management Team, 17 mei 2002) 11.6 Effect van vastgoed op het totale financiële ondernemingsresultaat De organisatie streeft naar waardecreatie. In het geval van een commerciële onderneming streeft men naar rendement in financiële termen. Bij een goedkoop kantoor huren almere woningcorporatie streeft men naar rendement in maatschappelijke termen. Het bedrijfsvastgoed kan in beide gevallen een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van deze organisatiedoelstellingen. We concentreren ons hierbij op de effecten van het bedrijfsvastgoed op het rendement in financiële termen. De gedachte is dat een verbetering van het financiële rendement ook voor een maatschappelijk ondernemer van belang is. Hierdoor kan hij immers over meer financiële middelen beschikken om zijn maatschappelijke taak uit te voeren. Kledingwinkel in het zuiden van het land: – winkeloppervlakte van 2.500 m2 bvo; omzet per m2 bvo circa € 3.200 per m2 bvo; omzet totaal dus circa € 9 miljoen; omzet per artikel ongeveer € 16; dit betekent dat per jaar 500.000 artikelen over de toonbank gaan; 1 op de 5 bezoekers van de winkel koopt een artikel; gemiddeld 3.500 bezoekers op een doordeweekse dag en 6.500 bezoekers op zaterdag; gemiddelde huur per jaar per m2 bvo circa € 680. Dit is maar liefst 20% van de omzet! Krumm (2002) stelt dat bedrijfsvastgoed gemiddeld maar liefst 18% uitmaakt van het balanstotaal van de organisatie. Er zijn wel verschillen tussen de te onderscheiden sectoren, zoals is weergegeven in tabel 1 1-1. We zullen hierbij niet uitgebreid ingaan op de problematiek van het berekenen van een rendement. De centrale boodschap is dat bedrijven – en ook vastgoedafdelingen binnen bedrijven – moeten investeren in projecten waarvan het rendement hoger is dan de kostenvoet van het vermogen van de organisatie. Alleen dan vergroot men de economische waarde van de organisatie. Het probleem is echter dat het rendement op bedrijfsvastgoed lager is dan het geëiste rendement op het vermogen van de organisatie. Wanneer de organisatie besluit in bedrijfsvastgoed te investeren lijdt zij dus een economisch verlies