Een investerings- of desinvesterings beslissing

Een waardering kan de grondslag vormen voor een investerings- of desinvesterings beslissing zoals verkoop van het object. Bij beslissingen zijn de regels toepasbaar zoals opgenomen in figuur 3. 9. Hierbij plaatsen we wel de kanttekening dat beslissingen altijd gebaseerd moeten zijn op de goedkoop kantoor huren breda vergelijking van meerdere kengetallen. 3.12 De marktwaarde van een belegging Met de DCF waardering berekenen we de waarde van een belegging vanuit ons perspectief. Deze waarde is niet per definitie gelijk aan de marktwaarde, de prijs op de markt voor vastgoed. Waarde -:t Prijs Transacties op de vastgoedmarkten worden goedkoop kantoor huren enschede mede gedreven door het verschil tussen de waarde en de marktwaarde. Er zijn veel definities van de marktwaarde. Deze definitie is ontleend aan de inaugurele rede uit 2008 van Aart Hordijk aan de Universiteit van Nyenrode: “De marktwaarde is het geschatte bedrag waartegen vastgoed tussen een op gepaste afstand tot elkaar staande bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper na behoorlijke marketing zou worden uitgeruild op de dag waarop de waarde ervan wordt bepaald, waarbij de partijen met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang zouden hebben gehandeld”‘ Naast marktwaarde is het begrip markthuur een relevant begrip. Een definitie goedkoop kantoor huren almere van de markthuur is: ‘De markthuur is de jaarhuur van het object die in de markt maximaal behaald kan worden, uitgaande van een optimale marketing en verhuur aan de meest biedende gegadigde en rekening houdend met eventueel geldende wettelijke huurregimes’ . Omdat elk vastgoedobject uniek is wordt de marktwaarde van een vastgoedobject uitgedrukt als een functie van de markthuur en een ratio. Twee ratio’s worden algemeen toegepast: het Bruto Aanvangsrendement (BAR) en het Netto Aanvangsrendement (NAR). Hoewel er substantiële definitieverschillen zijn, zijn goedkoop kantoor huren nijmegen de Engelse equivalenten de Gross Initia! Yield (GIY) en de Net Initia! Yield (NIY). Hoewel de term rendement in de woorden BAR en NAR zijn vervat, zijn het geen rendementen maar verhoudingsgetallen. 3.13 BAR · . . \ We definiëren het BAR als het quotiënt van de markthuur in het eerste jaar bij volledige verhuur en de totale investering zoals weergegeven in de volgende vergelijking. markthuur BAR jaar!, bij volledige verhuur =  totale investering