Een lagere rating van de VSNU

Tijdschriften die minder selectief zijn krijgen een lagere rating van de VSNU en plaatsing van een artikel levert dan ook minder punten op. Een tweede criterium is de taal en de plaats van verschijning. Een publicatie in een Engelstalig sociologisch vakblad, uitgeven in deV erenigde Staten, scoort hoger kantoorruimte huren breda dan een artikel in het Nederlandse Mens & Maatschappij.We leven in de tijd van de globalisering, nietwaar? Een derde element is de impact van de publicatie. Het effect in de wetenschappelijke wereld wordt gemeten aan het aantal malen dat een bepaald artikel wordt geciteerd in andere tijdschriften, uiteraard bij voorkeur Amerikaanse. Een industriele manier van productiviteitsmeting, oordeelt de Maastrichtse filosoof Rein de Wilde. Hij hekelt het wijdverbreide toekomstbeeld kantoorruimte huren enschede van de ‘kennismaatschappij’ die de industriele samenleving zou vervangen.Volgens hem is het precies omgekeerd: de productie van kennis kantoorruimte huren almere wordt opgeslokt door en ondergeschikt gemaakt aan het industriele systeem. ‘Meetbaar resultaat wordt de maatstaf voor alle intellectuele arbeid’, die daarmee wordt ‘getayloriseerd’. De Wilde beschrijft aan de hand van een voorbeeld hoe het ‘tayloristische’ productiviteitsmanagement van de wetenschap werkt. ‘Boeken die wetenschappers schrijven, teilen in de beoordeling niet mee, omdat ze niet te meten zijn in termen van impact.’ Want wat we niet
kunnen meten, kunnen we niet weten. ‘Ziedaar de ontsporingen waartoe de kennismaatschappij kan leiden.’
Die kritiek moet wel worden genuanceerd, aldus Van Steijn. ‘Als iemand zegt: “van de VSNU mag je geen boeken schrijven”, dan zijn we het daar absoluut niet mee eens. Maar je kunt niet een hele faculteit psychologie alleen maar boeken laten schrijven. ‘We vragen een groep deskundigen, samengesteld op voordracht van de beoordeelden zelf, om uitspraken te doen over de kwaliteit van alle onderzoeksgroepen binnen bijvoorbeeld het vakgebied economie. Die beoordeling door gelijken, peer review, is heel grofmazig op vier hoofdpunten, waarvan kantoorruimte huren nijmegen productiviteit er maar een is. Daarnaast wordt gekeken naar kwaliteit, relevantie en toekomstperspectief. Groepen krijgen dan vier cijfers, lopend van 1 tot 5, met een uitleg daarbij. Een 2 is onvoldoende. Een 3: je kunt door, maar er zit weinig kraak of smaak aan. Een 5: je behoort tot de wereldtop. Daar streef je naar, als onderzoeker.