Een nieuwe maatschappelijke orde

Hier ‘wordt een nieuwe maatschappelijke orde geschetst: rijke landen zonder noemenswaardige middenklasse’. De reporters citeren de futuroloog John Naisbitt, ook aanwezig op deze kantoorruimte huren breda¬†gedenkwaardige bijeenkomst: ‘Uiteindelijk zou het industriele tijdperk met zijn massawelvaart niet meer dan “een oogwenk in de geschiedenis van de economie” zijn geweest.’ Zelfs de gerenommeerde Club van Rome heeft zieh geschaard achter de anti-utopie van de wereld zonder werk. ‘Overduidelijk behoren de toekomst van de arbeid en het werkgelegenheidsprobleem tot de dringendste opgaven die de huidige kantoorruimte huren enschede wereld zieh stellen moet’, aldus een ‘nieuw rapport aan de Club van Rome’.12 De samenstellers besteden weinig woorden aan de onderbouwing van de stelling dat geavanceerde productiemethoden steeds meer werk overbodig zullen maken – het lijkt wel of zij de tendens in de richting van massawerkloosheid als een natuurwet beschouwen. Daarom legt het rapport aan de Club van Rome de nadruk op een kantoorruimte huren almere herwaardering van de menselijke arbeid als enige mogelijkheid om een leefbare samenleving te scheppen. Het rapport betoogt dat alle menselijke activiteiten -vrijwilligerswerk even goed als huishoudelijke arbeid -als ‘werk’ beschouwd moeten worden. Want: ‘werk is meer dan alleen een middel om welvaart te creeren’. Menselijke arbeid ‘heeft een intrinsieke waarde en drukt tot op zekere hoogte het wezen van de mens uit: wij zijn wat wij produceren’. Daaruit volgt het pleidooi kantoorruimte huren nijmegen om ‘niet-gemonititariseerde’ arbeid – vrijwilligerswerk, productie voor eigen gebruik – als ‘werk’ te beschouwen en dienovereenkomstig te stimuleren. De leidende ideoloog op dit terrein is Jeremy Rifkin. Hij ziet de technologische ontwikkeling als de beslissende factor die een wereld schept zonder werk.