Een oordeel als zwak of sterk

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Een oordeel als zwak of sterk kan gegeven worden op grond van een vergelijking met de concurrenten en/ of de eisen die de marktpartijen stellen. Dit oordeel dient enerzijds gebaseerd te zijn op meningen en visies en anderzijds op harde, kwantitatieve en financiële informatie. De kantoorruimte huren breda score ‘sterk’ of ‘zwak’ op elk van de in figuur 4.5 genoemde functionele gebieden (poductontwikkeling, inkoop, productie, marketing, verkoop, personeel, financiën, management en organisatie) kan pas gegeven worden na een analyse van elk gebied. Zo kan elk functioneel deelgebied bezien worden vanuit een aantal aspecten. We zullen voor elk functioneel deelgebied voorbeelden van aspecten noemen en één of twee aspecten nader toelichten. Productontwikkeling Aspecten bij productontwikkeling zijn bijvoorbeeld: aantal nieuwe producten per jaar, percentage omzet van nieuwe producten, ontwikkelingskosten in procenten van omzet, richting duidelijk, kennis kantoorruimte huren enschede medewerkers en externe contacten.

Voor een goed beeld is het nuttig de informatie niet alleen uit de eigen organisatie te halen, maar ook bij de klanten, leveranciers, enzovoort. Als de visie op de eigen organisatie is dat het goed gaat, kan dat soms gelogenstraft worden door de informatie van klanten die melden dat de kantoorruimte huren almere concurrenten veel meer of veel sneller nieuwe producten kunnen ontwikkelen.
Het is in dit verband goed te bedenken dat sterke punten die zijn vastgesteld bij de bestaande markten niet als vanzelfsprekend ook gelden voor nieuwe markten. Het vernieuwen van producten kantoorruimte huren nijmegen voor de consumentenmarkt stelt andere eisen aan de afdeling Productontwikkeling dan het voor een industriële klant op individuele basis aanpassen van het product.