Een oppervlakkige tevredenheid

Daarmee zwommen zij echter in een fuik, zoals bleek in de jaren zeventig, toen het armoedeprobleem -Taylors oorspronkelijke drijfveer – leek te zijn opgelost ende negatieve effecten van het gerationaliseerde kantoorruimte huren breda werk steeds meer zichtbaar werden. Hoe die fuik werkt, bleek bijvoorbeeld uit een onderzoek van de universiteit van Bremen, verricht aan het einde van dit decennium. Het was gericht op de ‘levensgeschiedenissen’ van ongeschoolde arbeiders in de Duitse industrie. De onderzoekers omschreven deze verhalen, die zij door diepte-interviews hadden verkregen, als van een ‘beangstigende troosteloosheid’. Bijna zonder uitzondering waren de gelnterviewden naar de fabriek kantoorruimte huren enschede gelokt door de hoge Ionen van de jaren zestig. De meesten van hen hadden vroeger een vak geleerd, smid of bakker bijvoorbeeld, waarover ze met weemoed spraken. Zij gingen -geloofden zij -maar voor een tijdje in de fabriek werken. Veel geldverdienen, de woninginrichting ende auto afbetalen; daarna ga ik wat anders doen. Maar twee jaar werden er drie en vier, en daarna ontbrak de energie om nog uit te breken. De gangbare opvatting in die tijd was dat vrije tijd kan vergoeden wat het werk zelf niet kan bieden; dat je, als je de fabriekspoort achter je dichttrekt, ook werkelijk vrij bent. Maar kantoorruimte huren almere de werkelijkheid bleek anders. Het Bremense onderzoek schetste een beeld van mensen die apathisch geworden waren door hun werk. In tegenstelling tot geschoolde arbeiders hadden zij weinig sociale contacten. De meeste tijd brachten zij door voor de tv, waar zij vaak in slaap vielen.
Onder een oppervlakkige tevredenheid met hun materiele situatie – ‘ik rijd dezelfde auto als mijn baas’ -lagen diepe frustraties. Zoals de leider van het onderzoek vertelde: ‘Mensen kunnen zieh er niet bij neerleggen dat dit kantoorruimte huren nijmegen alles is wat het leven voor hen in petto heeft. Zij richten hun toekomstverwachtingen uitsluitend op hun kinderen en formuleren die verwachtingen negatief: zij gaan niet de fabriek in.’16