Een uitwerking

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Indien het de bedoeling is ontwikkelingen te sturen door het maken van een uitwerking, is het verstandig om in een globaal bestemmingsplan een bouwverbod op te nemen om te voorkomen dat aanvragers een bouwvergunning krijgen die niet in overeenstemming is met de door de gemeente kantoor huren alkmaar beoogde uitwerking. Het is mogelijk in het bestemmingsplan van dit verbod in bepaalde gevallen ontheffing te verlenen.
Ontheffing De (binnenplanse) ontheffingsbevoegdheid in art. 3.6 lid 1 onder c Wro voorziet in de mogelijkheid van de afgifte van een ontheffing van een regeling in het plan, waarbij (andere) in het plan kantoor huren hengelo vervatte regels in acht moeten worden genomen. Als voorbeeld kan hierbij worden gedacht aan een ontheffing voor overschrijding van een op de plankaart aangegeven bouwblok met een zeker percentage en met inachtneming van bepaalde afstanden, of aan een ontheffing ten behoeve van een ander gebruik dan in het plan is geregeld, mits daarbij geen afbreuk wordt gedaan aan bepaalde milieukwaliteitseisen. Aan een dergelijke ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden en kantoor huren deventer beperkingen worden gesteld.
De ontheffing kan alleen expliciet worden verleend. Fictieve ontheffingen zijn niet mogelijk: als een bouwvergunning alleen gegeven kan worden als (eerst) een ontheffing genoemd in het bestemmingsplan is verleend, zal in beroep de vergunning dus niet in stand blijven als geen melding is gemaakt van de ontheffingsverlening.
Art. 3.4.1 Bro maakt duidelijk dat een ontheffing als bedoeld in art. 3.6 overdraagbaar is. Het bestuursorgaan moet de kantoor huren zoetermeer ontheffing op aanvraag van degene op wiens naam de ontheffing is gesteld of op aanvraag van zijn rechtverkrijgende op de naam van de rechtverkrijgende overschrijven.