Fase 1: beeldvorming

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Fase 1: beeldvorming en nauwkeurige probleemomschrijving
Als eerste stap moet men een duidelijk beeld zien te krijgen van het probleem dat door een te nemen besluit moet worden opgelost. Het probleem moet omschreven worden. Er moet orienrar1e een zo uitgebreid mogelijke oriƫntatie plaatsvinden op het probleem. Ook de met het hoofdprobleem samenhangende deelproblemen moeten daarbij worden betrokken. Dit kan onder kantoorruimte huren breda meer door het stellen van vragen, door het uitdiepen van het probleem in kleine gespreksgroepen of door een gezamenlijke discussie. Het is in elk geval wat al te simpel om gemakshalve maar aan te nemen dat het probleem zomaar voor iedereen duidelijk is. Er is trouwens niets gevaarlijker dan het geven van een juist antwoord op een verkeerde probleemstelling. Indien een probleem niet goed wordt onderkend of onvolledig wordt gesteld, is de kans maar klein dat in het verdere verloop van het kantoorruimte huren enschede besluitvormingsproces nog een goede oplossing wordt bereikt. Een goed gesteld probleem is daarentegen al half opgelost.
In een bepaald bedrijf signaleert men dat de voorraad eindproduct van een bepaald artikel nogal oploopt. De leiding ziet dit aan de hand van wekelijkse of maandelijkse overzichten. De vraag is dan wat er eigenlijk aan de hand is. Is dit een tijdelijke vraagvermindering? Of is dit van structurele aard? Waar ligt dit dan aan? Te hoge prijs? Veroudering van het product? Te weinig gerichte reclame? Er zijn verschillende mogelijkheden denkbaar
om dit eventueel op te lossen. Voordat dit kan, moet het probleem echter wel duidelijk zijn gesteld. Er is immers nogal kantoorruimte huren almere een verschil tussen enkele denkbare maatregelen, denk aan tijdelijke prijsverlaging, verbetering service, intensivering van gerichte reclame, niets doen omdat men verwacht dat de afzet zich wel weer zal herstellen, ontslag van enkele vertegenwoordigers die in de regio te weinig omzet maken, enzovoort.
Aan een beslissing zal dan ook onderzoek vooraf moeten gaan. Eerst moet worden vastgesteld wat de grondoorzaak van het probleem is. Symptomen moeten daarbij dan van oorzaken worden onderscheiden. Het is vervolgens ook van belang om onderlinge overeenstemming over de probleemstellmg te bereiken. Dit is niet altijd even gemakkelijk. Soms wordt dit bemoeilijkt doordat een functionaris ‘bedrijfsblind’ is geworden en daardoor onvoldoende oog heeft voor nieuwe ontwikkelingen. Hij gelooft bijvoorbeeld nog altijd in het succes van kantoorruimte huren nijmegen het ooit door hem zelf ontwikkelde product. De tijden veranderen evenwel. Vaak bestaat ook de neiging om problemen te blijven plaatsen in het kader van de eigen ervaring uit het verleden. Een nieuw probleem wordt dan als een al oud en bekend probleem behandeld. Het uitdiepen en formuleren van de probleemstelling moet dus allereerst voldoende aandacht krijgen.