Financieel en administratief beheer

Financieel en administratief beheer 1 .4.4. 1. Overzicht overlopers Omschrijving: VASTGOEDMANAGEMENT Dit overzicht geeft een opsomming van alle werkzaamheden, zoals onderhoud goedkoop kantoor huren breda en schadeherstel, die per einde jaar nog niet zijn afgerond. Functie: Inzicht geven in de niet afgeronde werkzaamheden. 1 .4.4.2. Realisatieoverzicht Omschrijving: Geeft per eigenaar een overzicht van de prestaties van zijn portefeuille. De prognose goedkoop kantoor huren enschede wordt vergeleken met de realisatie. Functie: Bestedingen vergelijken met het budget, ingedeeld per portefeuille. 1 .4.4.3. Verzonden facturen Omschrijving: Geeft een overzicht van alle verzonden facturen. Ook de stand per periode wordt weergegeven. Functie: Inzicht geven in afhandeling van verzonden facturen. 1 .4.4.4. Factuuroverzicht Omschrijving: Geeft de standen per jaar aan van alle ontvangen facturen. Hierbij goedkoop kantoor huren almere staat zowel het geprognosticeerde als het gerealiseerde bedrag. Functie: Inzicht geven in de betalingen en de verschillen ten opzichte van de verwachtingen. 1 .4.4.5. Betalingsregeling Omschrijving: De afspraken omtrent betalingen met betrekking tot het vastgoed, zoals OZB en onderhoud, worden uiteengezet en ondertekend door beide partijen. Functie: Duidelijkheid verschaffen over de afhandeling van betalingen. 1 .4.4.6. Kasstroomoverzicht Omschrijving: Overzicht van goedkoop kantoor huren nijmegen alle feitelijke geldstromen van een organisatie binnen een boekjaar. Functie: Hiermee krijgt men inzicht in hoe de financiering van alle activiteiten verloopt. 438 BIJLAGE 3 OVERZICHT VAN BESTURINGSPRODUCTEN EN KENNISMANAGEMENTPRODUCTEN 1 .5. Beleidsverificatie 1 .5. 1. Balanced ScoreCard Omschrijving: De Balanced ScoreCard is een instrument dat de ambities van de organisatie koppelt aan de juiste meetpunten. De meetpunten monitoren de organisatie en het realiseren van haar ambities. Functie: De Balanced ScoreCard biedt vanuit de ambities een gewogen kijk op de prestaties en geeft zo de mogelijkheid om te meten of we de dingen goed doen die we goed moeten doen om onze ambities realiseren.