Het daadwerkelijk tot stand brengen van een project

Plankosten zijn kosten die gericht zijn op het daadwerkelijk tot stand brengen van een project. Kosten die in oriĆ«nterende en verkennende fases worden gemaakt vallen niet onder plankosten: het zijn algemene beleidskosten voor een instelling of bedrijf. De planvorming voor gebiedsontwikkeling flexplek huren breda kan zeer lang duren en aanmerkelijke kosten met zich meebrengen. De afkorting VTU wordt gebruikt voor de uitvoeringsfase en staat voor Voorbereiding, Toezicht en Uitvoering. Dit zijn de kosten die gemoeid gaan met de werken zelf. De kosten kunnen geraamd worden op basis van een capaciteitsplanning van mensen en middelen. Ook wordt deze post berekend als een percentage van de kosten flexplek huren enschede van bouw- en woonrijp maken en infrastructurele werken. Percentages van meer dan 20% zijn niet ongebruikelijk. Voor VTU op verwerving en grondwerken als bodemverbetering wordt een lager percentage gebruikt van om en nabij de 4%. Ook deze post kan daarmee een substantiĆ«le kostenpost in een grondexploitatie zijn. Onvoorzien Grondexploitaties strekken zich uit over een lange periode met veel onzekerheid. Om die flexplek huren almere onzekerheid te waarderen wordt een post onvoorzien opgenomen als een percentage op de kosten. Percentages van 10% zijn niet ongebruikelijk. Soms wordt ook aan de grondopbrengsten kant rekening gehouden met de gevolgen van onzekerheden in het ontwerp en wordt een percentuele afslag op de grondopbrengsten gehanteerd. Het benaderen van onvoorziene gebeurtenissen en ontwikkelingen op deze manier is een grove benadering. Een grondige risicoanalyse en het benoemen van (geprijsde) risicomanagement maatregelen kan een beter beeld geven van dit risico of de hoogte van de te treffen bestemmingsreserve. Het is mogelijk dat de grondexploitant een post winst en risico opneemt zoals de vastgoedontwikkelaar doet. De flexplek huren nijmegen grondexploitant kan een ondernemer zijn die risico’s neemt op een grondexploitatie en die een bepaalde winstmarge wil realiseren. Vanuit historisch perspectief is het niet opnemen van een post winst en risico te verklaren: gemeentes mochten immers geen winst maken. Belastingen Tot deze post behoren de kosten van niet-terugvorderbare BTW, van niet volledig compensabele BTW en andere niet-terugvorderbare belastingen. Als een gemeente handelt als een onderneming kan zij de BTW over de inkoop terugvorderen. Als de gemeente niet als ondernemer handelt kan zij de BTW niet terugvorderen. Afhankelijk van de situatie kan zij een aanspraak doen op BTW-compensatie bij het BTW-compensatiefonds. Niet alle BTW is per definitie compensabel. Overdrachtsbelasting is ook een belangrijke factor binnen Publiek-Private Samenwerkingen (PPS). Een overheid hoeft geen overdrachtbelasting te betalen, een private partij wel. Dit aspect vraagt, zoals eerder gemeld, om fiscale optimalisatie. Rentekosten en renteopbrengsten Wij vermelden deze post hier omdat deze posten onderdeel kunnen zijn van een verhaal via een exploitatiebijdrage. De berekeningen komen later uitgebreid aan de orde.